РHP тілінің мүмкіндіктері мен артықшылықтары

Ақпараттық технологиялар – ғылыми білімнің іргелі бағыттарының бірі, қазіргі уақытта ол қоршаған əлемнің жүйелік талдау жинақталатын ақпарат, ақпараттық процестерді, ақпаратты алу, түрлендіру, беру, сақтау жəне пайдалану əдістері мен құралдарын, адам практикалық қызмет саласын қарқынды дамытып, үнемі кеңейтеді. Қазіргі заманғы жағдайларда, компьютер көптеген кəсіптердің ажырамас атрибуты болған кезде, информатиканы оқыту өте маңызды. Қазіргі уақытта мектепте информатиканы оқыту саласында дəстүрлі тəсілдер ақпараттық технология саласындағы жылдам өзгеретін шындықты бақылай алмайды, компьютерлік технологияларды, операциялық жүйелерді, ұйымды, талдауды, ақпаратты ұсынуды жəне оған қол жеткізуді тез дамумен байланысты.

Бұл мақаланың өзектілігі студенттерге құрылымдық программалау тілдерін үйренумен қатар теориялық негіздермен қамтамасыз ету, объектілібағытталған бағдарламалаудың жалпы ұғымдары мен принциптерін енгізу, объектілі – бағытталған тілде практикалық бағдарламалау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, ол əртүрлі объектілі-бағдарланған бағдарламалау тілдерімен шеберлігіне жəне жұмысына мүмкіндік береді. Соңғы жылдары компьютерлік техниканың жедел дамуына байланысты сайт құруға арналған бірнеше программалар шықты. Атап айтар болсақ: — HTML тілі (Hyper Text Markup Language). — PHP1-PHP5. — Python. -Java. HTML-тілі құжаттардың құрылымын суреттеу үшін берілетін командалық қарапайым тегтерден тұрады. Жұмысы – құжат тақырыптарын белгілеу, гипермəтінге белгілер орнату. Ал PHP тілі сол HTML-тілі жасай алмайтын мүмкіндіктерді жасай алады, яғни сайт бетіне процедуралық бағдарламалау жолын ұсына алады.

Алғашында PHP тілі айтарлықтай белгілі болмағанымен қазіргі таңда оның мүмкіндіктері кез келген сайт құру тілдерінен асып түседі. PHP тілі жылда жаңарып отыр, оның алғашқы нұсқалары 1994 жылдары жәй ғана PHP деп аталса, қазір оның PHP5 нұсқасы шығып үлгерді [1]. PHP – веб-сервердегі HTML парақтарын жасау жəне дерекқорлармен жұмыс істеу үшін жасалған сценарийлік бағдарламалау тілі. PHP – веб-серверде жұмыс істейтін веб-қосымшаларды (сценарийлер) жазу үшін арнайы жасалған бағдарламалау тілі. PHP (ескірген Personal Home Page Tools) – жеке беттерді жасау құралы. PHP (ағылшын PHP: Hypertext Preprocessor) – бұл гипермəтіндік препроцессор.

PHP бағдарламалау – динамикалық веб-сайттар немесе веб-қосымшалар үшін сценарийлерді сəтті құрудың кілті. Ашық коды бар кросс-платформа сценарийлік программалау тілі – көшбасшы орынға лайық! PHP – енгізілген тіл – бұл мəтінді оқуға мүмкіндік бермей, таза HTML жəне PHP кодының арасында шарлауға болатындығын білдіреді.

Дегенмен, PHP кодын HTML түрінде ұсынудан бөлуге арналған жақсы бағдарламалау стилі – бұл көбінесе үлгі арқылы жүзеге асады [2]. PHP тілінің маңызды артықшылығы – динамикалық веб-сайттарды құру, деректер базасымен жұмыс істеу (MySQL). PHPтілінің мүмкіндіктері: — PHP сізге қысқа уақыт ішінде жоғары сапалы веб-қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді; — болашақта оңай өзгертілетін жəне қолдау көрсетілетін өнімдерді алуға мүмкіндік береді; — объектілі-бағытталған бағдарламалауға мүмкіндік береді; — HTTP, FTP, BAR, SNMP, NNTP, POP3, netsockets жəне басқа хаттамаларды пайдалана алады; — бəсекелестер тізімделген барлық əрекеттерді орындауға, тіпті графикалық файлдармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді; — PHP сценарийлерін түсіндірілген файлдар ретінде іске қосуға жəне орындалатын бағдарламаларды (соның ішінде GTK графикалық интерфейсінің қолдауымен) компиляциялауға болады. PHP міндеттерді тез жəне тиімді шешу үшін программистке құралдармен қамтамасыз етуі керек. PHP практикалық сипаты бес маңызды ерекшеліктерінебайланысты [3]: — дəстүрлік; — қарапайымдылық; — тиімділік; — қауіпсіздік; — икемділік. PHP-ті ерекше тартымды ететін тағы бір «сипат» бар: ол тегін таратылады жəне ашық көзі бар (Open Source).

PHP бірнеше артықшылықтары бар: — тегін; үнемі жақсарады; — UNIX жəне Windows платформаларында жұмыс істейді; — көптеген ДҚБЖ жұмысын қолдайды; кең ауқымды функциялары бар (3 мыңнан астам); — PHP сценарийлерін жасау жəне түзету басқа тілдерде сценарийлерді түзету жəне жасаудан əлдеқайда жеңіл; — PHP командалары html құжатының мəтініне жай енгізілгендіктен, басқа IDE (интеграцияланған əзірлеу ортасы) қажеті жоқ; — əртүрлі нақты тапсырмаларды шешу үшін, беттеріңізге кіру уақытын, сондай-ақ беттерді жəне тұтастай торапты дамытудың ұзақтығын азайтатын көптеген шағын CGI-бағдарламаларын жазу жəне күйге келтіру қажет емес [2].

Сонымен қатар, PHP-де көптеген қосымша функциялар мен үлкен икемділік бар, олар қосымша сыртқы кітапханалардың көмегімен айтарлықтай кеңейтілуі мүмкін. Сіз өзіңіздің беттеріңізге қатынасты басқара аласыз, кезкелген күрделіліктің дерекқорын жасайсыз жəне өңдей аласыз, суреттерді немесе PDF-құжаттарды жасай аласыз.

Басқа да ұқсас мәліметтер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *