Бас тақырып, оның қызметі, талаптары

Газет мәтінінің  тақырыпаты (заголовка) мен ақиқат болмысының арасында қоршаған орта туралы ақпарат тұрады. Осы ақпарат мақалаға арқау болады. Ал мақаладағы  ақпараттың денотаты болып табылатын ақиқат болмыстың өзін...

Қолжазбаның компазициясы

Полиграфиялық тәсліммен басылып, жарық көретін басылымдардың бәрі: кітап, брошюра, газет, журнал, плакат, листовка, открытка, карта, буклет, габильен денгендеріміз авторларға арнайы тапсырмамен жаздырып, салдырып, түсі...

Мәтін, оның түрлері мен негізгі талаптары

Мәтін өзінің көп қырлы қасиетіне байланысты көптеген ғылымдардың зерттеу нысанына айналған. Силистикада ол сөйлеу стилистикасы аясында және мәтін стилистикасында арнайы қарастырылған. Стилистиканы дамыта оқытуда м...

Редакторлық қызметтің шығармашылық сипаты

Редактор — өзіндік, даралық, қабылдау ерекшелігіне ие. Ол өзгелерден адамдардың білім молдығы, ұнамды және ұнамсыздықты ажырататын мінез даралығы, өмірлік тіжірибесі және т.б. ерекшеліктерімен даралануы қажет. Осы ...

Публицистика жанрлары тілі мен стилі

Публицистикалық стильдің ауызша түрі радио және теледидар дикторларының сөзінде, шешендік сөзде қолданыс табады. Көркем сөз айшықтары мақсатты түрде пайдаланылатын шешендік сөзде сөз нанымдылығын нақтылау үшін жоғ...

Мәтін түсінігі. Журналистік мәтін ерекшелігі

Әдеби тіл – тілдік құралдары қырналып, сұрыпталған, мәдени қоғам мүшелеріне ортақ кодификациялық нормасы бекілілген, стильдері қаыптасқан тіл. Әдеби тіл функционалды қарым – қатынас жасаудың ауызша және жазбаша фор...

Социально-этнические проблемы современной психологии

Одной из особенностей развития человечества на современном этапе является этническое возрождение. Интерес к своим корням, осознание своей принадлежности к определенному этносу, у отдельных людей и целых народов проя...

Айтыс — суырып салма өнер

Қазақ фольклорының мазмұны бай, келелі салаларының бірі — тарихи жырлар. Бұл тақырыптағы жыр-дастандар белгілі бір тарихи сюжетке құрылып, өмірде болған, ел аузында сақталып келген оқиғаларды жырлайды. Мұндай сюжет...

Лиро-эпостық жырлар туралы мәлімет

Қазақ эпосын тақырыбы мен сюжетіне қарай үш салаға бөліп, фольклорлық сипатыны қарай “эпос” деп атаймыз. Орта ғасырларда туған ғашықтық жырларының үш түрлі саласы бар. Олар: Орта ғасырлық роман (Тристан- Изольда, Төрт ...