Семиотическая теория происхождения языка

Понимание языка как системы знаков заставляет по-новому рассмотреть происхождение языка. Если знак составляет сущность языка, то истоки его следует искать в этой «знаковости», а не в способности говорить и фонетической…

Мәліметті ашу »

Махмуд Қашғаридің еңбегі туралы мәлімет

Махмуд Қашқари — ХІ ғасырдың көрнекті ойшылы және философ, Орта Азияда туған. Ғалымның тағдыры оның ғылыми дүниетанымының қалыптасуы сол кездегі араб әлемінің зияткерлік орталықтарында — Бұхара мен Самарқандта, Бағдад пен…

Мәліметті ашу »

Берілген күрделі сөздерді дұрыс жазып түрлерін ажыратыңыз

Берілген күрделі күрделі сөздерді жазу. 1. Күрделі сөздер екі қарапайым негіздің көмегімен дұрыс түзілуі мүмкін, жалғаушы дауысты (негізден кейін қатты үнсіздікпен жазылады) немесе е (негізден кейін жұмсақ үнсіздікпен, тікенекті немесе ц-ға…

Мәліметті ашу »

Қылмыстық құқық түсінігі (мәлімет)

Қылмыстық құқық заңнамамен белгіленген нормалар жүйесін білдіреді және бұл нормалар құрылыс үшін неғұрлым қауіпті, қазіргі уақытта бар әрекеттерді, сондай-ақ оларды жасағаны үшін жазалау шараларын тағайындау шарттарын айқындайды. Қылмыстық-құқықтық қорғау және…

Мәліметті ашу »

Тіл тарихи құндылық (мәлімет)

Тіл — қарым-қатынастың басты құралы, ой алмасу және қоғамдағы адамдардың өзара түсіністігі. Ол әлемді тануға, білім жинақтауға, ақпаратты алуға және сақтауға көмектеседі. Тіл адамдардың қарым-қатынас қажеттілігін қанағаттандыра отырып, терең ежелгі…

Мәліметті ашу »

Қағида дегеніміз не?

Қағида сөзінің мағынасы ҚАҒИДА, -а, м. 1. Қандай теорияның, ілімнің, ғылымның және т. б. негізгі, бастапқы жағдайы, егер жалпы өнер мен поэзияның жалпы қағидатерінің жүйесі болмаса, эстетика деп не түсініледі?…

Мәліметті ашу »

Ғылыми жаратылыс танымның құрылымы

Ғылыми жаратылыс құрылымында үш деңгей бөлінеді: эмпирикалық, теориялық және метатеоретикалық. Эмпирикалық деңгейде тану объектімен тікелей өзара әрекеттесу процесінде жүзеге асырылады. Зерттеу объектісі негізінен өзінің сыртқы байланыстары мен көріністері жағынан көрінеді….

Мәліметті ашу »

Шыңғыс ханның өмір сүрген жылдары

Шыңғыс хан (1155 (1162) – 25 тамыз 1227) – Моңғол империясының негізін қалаушы, ұлы хан. Ұлы қолбасшы-Қытай, Кавказ, Орта Азия және Шығыс Еуропа жерлеріне әскери жорықтарды ұйымдастырған жаулап алушы. Шыңғысханның…

Мәліметті ашу »

Орыс халқының музыкалық аспаптары

Үрмелі, ішекті және соқпалы аспаптардың көптігі ежелгі орыс халқының мәдени байлығын көрсетеді. Табиғат дыбыстарын сіңіре отырып, халық қолда бар материалдардан саңыраулар мен ысқырықтар жасады. Ресейде әр бала қарапайым музыкалық аспаптарда…

Мәліметті ашу »