ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы тәуелсіздік үшін күрес

ХХ ғасырдың басындағы Тәуелсіздік үшін күрес идеясы Қазақстанның бай тарихында басты мәселелердің бірі болды. Өзінің көп күрделі және көп қырлы тағдырында қазақ халқына ұлттық қадір-қасиетін сақтау және дамыту үшін, тәуелсіздік…

Мәліметті ашу »

Наркомания среди подростков — статья

Изучение проблемы употребления наркотиков, обусловленной продолжающимся ростом распространенности и тяжелыми медико-социальными последствиями, является одной из актуальной темой современного общества. Понятия «наркомания», «наркотики», «наркоман» стали частью жизни человечества и особой проблемой…

Мәліметті ашу »

Ұстаздың деонтологиялық даярлығы және оның қалыптасуы

Үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесіндегі ұстаздың деонтологиялық мәдениетін қалыптастыру зерттеудің өзектілігі Қазақстанның кәсіби білім беру мазмұнын жаңарту, оның еуропалық білім беру кеңістігіне кіруін, көп деңгейлі білім беруді дамытуды болжайтын, мұғалімдердің…

Мәліметті ашу »

Эйлер-Венн дөңгелегі қазақша реферат

Эйлер-Венна дөңгелегі — жиындармен жұмыс істеуге арналған көрнекі құрал. Бұл диаграммаларда жиындардың барлық ықтимал қиылысу нұсқалары бейнеленеді. N қиылыстар (облыстар) саны мынадай формула бойынша анықталады: n=2N, мұнда N — жиындар…

Мәліметті ашу »

Педагогикалық инновацияның критерийлері

Педагогикалық инновацияларды бағалау критерийлері жаңашылдық, оңтайлылық, жоғары нәтижелілік, жаппай тәжірибедегі инновацияны шығармашылық қолдану мүмкіндігі болып табылады. Олардың мазмұнын қарастыр. 1. Инновацияның негізгі өлшемі-жаңашылдық. Бөледі бірнеше деңгейлерін жаңалығы: абсолютті, локальді-абсолютті, шартты,…

Мәліметті ашу »

Педагогиканың аксиологиялық негізі

Аксиологиялық көзқарас органикалық гуманистік педагогикаға тән, өйткені адам онда қоғамның жоғары құндылығы және қоғамдық дамудың өзіндік мақсаты ретінде қарастырылады. Осыған байланысты гуманистік мәселелерге қатысты ортақ болып табылатын аксиология білім берудің…

Мәліметті ашу »

Шетелдік педагогиканың даму кезеңдері

Педагогика — тәрбие туралы ғылым адамзат өркениетінің терең қабаттарына тамырымен кетеді. Ол 1 адаммен бірге пайда болды. Балаларды кез-келген педагогикасыз, тіпті оның бар екендігі туралы күдіктенбестен тәрбиеледі. Педагогика ғылымы қоғам…

Мәліметті ашу »

Махамбет Өтемісұлы туралы эссе

Махамбет Өтемісұлы Ішкі Ордасы, Бекетай аймағы бүгінгі Батыс Қазақстан аумағы Жәнібек ауданында дүние бесігін ашты. Қаратай өңірінде қазіргі Атырау обылысы Махамбет ауданында өмірден қайтты. Ақын «Ұлы арман», «Ереуілі атқа ер…

Мәліметті ашу »

Халық ауыз әдебиеті — балалар әдебиетінің бастауы

Ғасырлар бойы түрлі жырау,  жыршы, ақын, көркем сөз зергерлерінің өңдеуінен өткендіктен, қазақ фольклоры жанр жағынан да аса іргелі, қомақты. Жанр байлығына келгенде, қазақ фольклоры жазба әдебиетке жете қабыл. Қазақ фольклорының…

Мәліметті ашу »