Жылжымайтын мүлікті бағалау әдістері

Осы курстық жұмыстың мақсаты бағалау объектісін сатып алу-сату мәмілелеріне қатысты келіссөздер жүргізу үшін жылжымайтын мүлік объектісінің нарықтық құнын анықтау болып табылады. Осы тақырыпты ашу үшін келесі негіз...

Жұмыссыздық және оның экономикалық дамуына әсері

Әрбір адам өзінің әл-ауқаты туралы ойлайды, бірақ сен қазіргі әлемде беделді жұмыс істеп тұрсың. Өкінішке орай, қазіргі уақытта бәрі жұмыс істемейді, сондықтан осыдан ресейлік қоғамның қазіргі кезеңдегі негізгі әлеум...

Ұлттық экономиканың ашықтығы

Мазмұны 1. Әлемдік экономикалық дағдарыстардың тарихы 2. Әлемдік шаруашылық субъектілері 3. Әлемдік нарық және халықаралық сауда 4. Ұлттық экономиканың ашықтығы. Экономикалық қауіпсіздік Пайдаланылған әдебиеттер тізі...

ХVIII ғ. Европаның Ағартушылық философиясы

Бұл материализм XVII ғасырдағы ағылшын материализмі сияқты механикалық, метафизикалық материализмге жатады. Сондықтан негізге сипаттары ортақ. Әрине, одан бір ғасыр кейін және Франция жағдайында дүниеге келгендіктен ...

Гендерные образы в рекламе

Так или иначе, в рекламе всегда присутствует гендерные стереотипы, она постоянно формирует образы мужчины и женщины у большинства зрителей. Но от данных образов и стереотипов зависят и наша самооценка, и восприятие ок...

Статистиканың пәні, әдісі және міндеттері

1. Статистика-қоғамдық ғылым Статистика-бұқаралық қоғамдық құбылыстардың сапалық ерекшеліктері мен даму заңдылықтарын анықтау мақсатында олардың сандық жағын зерттейтін қоғамдық ғылым. «Статистика» сөзі латын ...

Кәсіпорынның кірісі мен пайдасы туралы мәлімет

Кіріспе 2 1. Фирманың табысы 4 1.1 Кәсіпорынның экономикалық санаты ретінде табысы 1.2 фирмалардың жалпы, орташа және шекті табысы 6 2. Пайда теориясының негіздері 9 2.1 пайда мәні мен функциялары 9 2.2 пайда өндіріс санаты, пайд...

Тамак өндірістері және тамак өнімдері

Тірі ағзалардың өмір сүруінің аса маңызды шарты заттардың тұрақты алмасуы болып табылады. Қарапайым компоненттерге ыдырау, азық-түлік анабализм (ассимиляциялық) процесінде түр пластикалық және энергетикалық ресурст...

Тамақ өндірісінің технологиясы ғылымы

Тамақ өндірісінің технологиясы ғылымы — шикізатты өңдеудің әдістері мен тамақтану негіздерінзерттейді және химия, биология, физика т.б. сияқты ғылымдардың заңдарына бағынады. Технологиялық процестің негізі ретін...