Социально-этнические проблемы современной психологии

Одной из особенностей развития человечества на современном этапе является этническое возрождение. Интерес к своим корням, осознание своей принадлежности к определенному этносу, у отдельных людей и целых народов проявляется в самых…

Мәліметті ашу »

Айтыс — суырып салма өнер

Қазақ фольклорының мазмұны бай, келелі салаларының бірі — тарихи жырлар. Бұл тақырыптағы жыр-дастандар белгілі бір тарихи сюжетке құрылып, өмірде болған, ел аузында сақталып келген оқиғаларды жырлайды. Мұндай сюжеттер қазақ фольклорында…

Мәліметті ашу »

Лиро-эпостық жырлар туралы мәлімет

Қазақ эпосын тақырыбы мен сюжетіне қарай үш салаға бөліп, фольклорлық сипатыны қарай “эпос” деп атаймыз. Орта ғасырларда туған ғашықтық жырларының үш түрлі саласы бар. Олар: Орта ғасырлық роман (Тристан- Изольда,…

Мәліметті ашу »

«Алпамыс батыр» жыры және батырлық ертегі

Сюжет ертеде туған, варианты көп, ел қорғау идеясына құрылған опра көркем жырлардың бірі- “Алпамыс батыр”. Бұл жыр Орта Азия халықтарына ортақ. Қазақ тілінде жырдың 10 нұсқасы бар. “Алпамыс батыр” жырының…

Мәліметті ашу »

«Қобыланды батыр» жырының зерттелу тарихы

Жоспары: «Қобыланды батыр» жыры: генезисi, тарихи негiздерi, композициясы, тұрақты мотивтерi мен сюжеттерi; «Қамбар батыр», «Ер Тарғын» батыр жырлары: генезисi, тарихи негiздерi, композициясы, тұрақты мотивтерi мен сюжеттерi; Ноғайлы жырларын жырлаушы қазақ…

Мәліметті ашу »

Қазақ эпосының жанрлық классификациясы

Халық ауыз прозасының мол саласының бiрi — аңыздар. Аңыз жанрының арғы түбі, сөз жоқ, ежелгі ру-тайпалық қауым кезінде жатыр. Оның көмескі көрінісін рулардың шығу тегін баяндайтын шежірелер мен тайпалардың соғысы…

Мәліметті ашу »

Әпсананың жанрлық белгiлерi және оның түрлерi

Ертегi емес халық ауыз прозасы жанр түрлерiнiң ортақ белгiлерi де, бiр-бiрiнен ерекшеленетiн белгiлерi де бар. Халық прозасында ертегiде кездесетiн мифологиялық кейiпкерлер сияқты бейнелер бар. Бiрақ олардың адамдармен қарым-қатынасы ертегiдегi мифологиялық…

Мәліметті ашу »

Аңыздардың жанрлық ерекшелiктерi және оның түрлерi

Жоспары: 1.Қазақ аңыздарының тарихи хронологиялық кезеңдерi; Аңыздың жанрлық ерекшеліктері. Аңыздардағы тұтастану құбылысы. Аңыз және тарихи шындық; 2.ХҮIII ғасырдағы аңыздар. Абылай хан туралы халық аңыздарының фольклорлық сипаты. 3.Ертегілердің жиналуы мен зерттелуі.Ертегілердің…

Мәліметті ашу »

Лирикалық өлеңдер. Мақал-мәтелдер, Жұмбақтар.

Жұмбақтың объектілері — табиғат құбылыстары, жер-су, жан-жануар, жәндіктер, адам мұшелері,түрліше өлі заттар,тіршілік құралдары болып келеді. Жұмбақ та, оның шешуі де өлеңмен айтылады. Жаңылтпаш — баланы дұрыс сөйлеуге үйретеді. Кекеш, быдық…

Мәліметті ашу »