Ленц ережесі индукциялық токтың контурдағы бағытын анықтауға мүмкіндік береді. Ол: «индукциялық токтың бағыты әрқашан осылай, оның әрекеті осы индукциялық токты тудыратын себептердің әрекетін әлсіретеді».

Мысалы, егер жіпте мыстан жасалған шағын сақинаны алып, оған Солтүстік полюспен күшті магнит енгізуге тырысса, онда магниттің сақинаға жақындауына қарай, сақина магниттен бас тарта бастайды.

Бұл сақина магнитке енгізілген магнитке ұқсас (осы мысалда — Солтүстік) полюспен бұрылған магнит сияқты өзін ұстай бастайды, және осылайша енгізілген магнитті әлсіретуге тырысады.

Егер магнит шығыршықта тоқтаса және шығыршықтан Жылжыта бастаса, онда сақина керісінше магнит артынан кейін жүреді, сол магнит сияқты өзін көрсете отырып, бірақ енді — жылжитын магнитке қарама — қарсы полюспен қараған (магниттің Солтүстік полюсін жылжытамыз-шығыршықта пайда болатын оңтүстік полюс тартылады), магниттің жылжуына байланысты әлсіреген магнитті өрісті күшейтуге тырысады.

Егер ажыратылған сақинамен бірдей істесе, онда сақина магнитқа жауап бермейді, бірақ онда ЭДС пайда болады, бірақ сақина тұйық емес, индукциялық ток болмайды, демек, оның бағытын анықтау мүмкін емес.

Шын мәнінде бұл жерде не болады? Магнитті бүтін сақинаға жылжыта отырып, — біз тұйық контурға өтетін магниттік ағысты көбейтеміз, демек (Фарадейдің электромагниттік индукция Заңына сәйкес, ЭДС сақинасында өндірілетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына пропорционалды) сақинада ЭДС жасалады.

Ал магнит шығыршықтан шығарғанда-біз де магнит ағынын сақина арқылы өзгертеміз, тек енді оны ұлғайтпаймыз, ал азайту және пайда болатын ЭДС магниттік ағынның өзгеру жылдамдығына пропорционалды болады, бірақ қарама-қарсы жаққа бағытталған. Контур жабық сақина болғандықтан, ЭДС, әрине, сақинада тұйық ток тудырады. Ал ток магнит өрісін жасайды.

Трансформатордағы Ленц ережесі

Енді Ленц ережесіне сәйкес жүктелген желілік трансформатор өзін қалай ұстап тұратынын еске түсіреміз. Мысалы, трансформатордың бастапқы орамында ток артады, демек өзекшеде магнит өрісі артады. Трансформатордың екінші орамына өтетін магниттік ағын ұлғаяды.

Трансформатордың екінші орамы жүктеме арқылы тұйықталғандықтан, онда генерацияланатын ЭДС индукциялық токты тудырады,ол өзінің екінші орама магнитті өрісін жасайды. Бұл магнит өрісінің бағыты бастапқы орамның магниттік өрісін әлсіретуге болады. Ал ток бастапқы орамадағы ұлғаятын болады (өйткені жүктемені ұлғайту екінші орамасындағы баламалы азайту индуктивтілік бастапқы трансформатор орамасының, ал төмендету импеданс трансформаторлар үшін желі). Және желі жасауға болады жұмысқа бастапқы трансформатордың орамасындағы, оның шамасы тәуелді болады жүктеме кезінде екінші реттік орамасындағы.