Қазақстандағы табысқа салық жинау механизмін жетілдіру

Нарықтық қатынастар жағдайында, әсіресе нарыққа өтпелі кезеңде табысқа салынатын салықтар аса маңызды экономикалық реттеуіштердің бірі, экономиканы мемлекеттік реттеудің салық тетігінің негізі болып табылады. Мемлекет салық саясатын нарықтың теріс құбылыстарына әсер етудің белгілі бір реттеуіші ретінде кеңінен пайдаланады.

Батыста салық мәселелері кәсіпорындарды қаржылық жоспарлауда құрметті орын алады. Жоғары салық ставкалары жағдайында салық факторын дұрыс емес немесе жеткіліксіз есепке алу өте қолайсыз салдарға әкеп соғуы немесе тіпті кәсіпорынның банкроттығын тудыруы мүмкін. Екінші жағынан, салық заңнамасында көзделген жеңілдіктер мен жеңілдіктерді дұрыс пайдалану алынған қаржылық жинақтардың сақталуын ғана емес, сондай-ақ салықты үнемдеу есебінен немесе қазынадан салық төлемдерін қайтару есебінен қызметті кеңейтуді, жаңа инвестицияларды қаржыландыру мүмкіндігін де қамтамасыз ете алады.

Табысқа салынатын салықтарды қолдану жалпы мемлекеттік мүдделердің ведомстволық бағыныстылығына, меншік нысанына және кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан кәсіпкерлер мен кәсіпорындардың коммерциялық мүдделерімен өзара байланысын басқару мен қамтамасыз етудің экономикалық әдістерінің бірі болып табылады. Табысқа салынатын салықтардың көмегімен кәсіпкерлердің, меншіктің барлық нысанындағы кәсіпорындардың мемлекеттік және жергілікті бюджеттермен, банктермен, сондай-ақ жоғары тұрған ұйымдармен өзара қарым-қатынасы айқындалады.

Көп жағдайда табыс салығының көмегімен мемлекет өзінің қоғамдық функцияларын орындау үшін қажетті ресурстарды өз иелігіне алады. Салық есебінен кірістерді бөлуді өзгертетін әлеуметтік қамтамасыз ету жөніндегі шығыстар да қаржыландырылады. Салық салу жүйесі адамдар арасындағы табыстарды түпкілікті бөлуді анықтайды. Ал бұл фактор мемлекеттің табыстылығын анықтаудағы басты фактор болып табылады.

Қазақстан экономикасын дамытудың ағымдағы кезеңі экономикалық әлеуеттің өсуіне және ұлттық экономиканың дамуына ықпал ететін салық тетігін жетілдірудің жолдарын белсенді іздестірумен байланысты. Ұлттық экономиканың дамуы мемлекеттің бәсекеге қабілеттілік ұғымымен тығыз байланысты. Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуде бәсекеге қабілетті ұлттық салық жүйесі белгілі бір рөл атқарады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда салық жүйесі мен салық саясатын дамытудың жаңа кезеңін қалыптастыру жүріп жатыр. Қазақстанның бәсекеге қабілетті салық жүйесін құру мынадай негізгі міндеттерді шешуді талап етеді:

салық салудың оңтайлы режимін айқындау;
тиімді салықтық әкімшілендіруді қамтамасыз ету;
салық заңнамасын жетілдіру.
Оңтайлы салық салуды анықтау салық төлеушінің экономикалық белсенділігін тигізбей, бюджетке түсетін салық түсімдерінің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін режимді белгілеу болып табылады. Осыған байланысты біздің салық жүйесінің алдында жалпы барлық салық төлеушілер үшін, әсіресе экономиканың нақты секторы саласында салықтық жүктемені барынша жеңілдету міндеті қойылып отыр. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, салық төлеушіден оның табысының үштен бір бөлігіне дейін алу — одан тыс жерлерде салық төлеушінің іскерлік белсенділігінің құлдырауы басталатын, экономикаға инвестициялар қысқарып, салық салудан жалтару саны өсуде. Шаруашылық жүргізуші субъектілер өз қызметін қысқартады, не оны тоқтатады, не бұзады, не «көлеңкеге»кетеді. Салық ставкасының өсуіне қарамастан, бюджетке түсетін кірістер қысқартылады ,себебі салық базасы қысқарады.

Корпоративтік табыс салығының негізгі ставкасын (20%) қайта қарау қажет. Барлық салық төлеушілер үшін экономикалық қызмет түріне қарамастан және олардың маңыздылығын ескермей, корпоративтік табыс салығының бірыңғай ставкасын қолдану жаңа инвестицияларды салықтық қорғау әдістері мен ғылыми — техникалық прогресті ынталандыру әдістері әзірленуге тиіс. Сондай-ақ, экономиканың басым салаларында салық салынатын табыс сомасы ұлғайған кезде ставка төмендегенде корпоративтік табыс салығының регрессивті ставкаларын енгізу орынды болар еді. Бұл салық төлеушінің жылдық жиынтық табыс мөлшерін ұлғайтуға ұмтылуына ықпал ететін болады,сондай-ақ салық салынатын базаны төмендетпеу үшін, керісінше оның нақты көлемін көрсетуге ынталандыратын болады. Бұл ретте бюджетке корпоративтік табыс салығы бойынша түсімдердің азаюынан қорықпау керек. Өйткені бюджетке түсетін салықтардың сомасы салық салынатын базаның шамасы сияқты ставкалармен ғана емес, бұл жағдайда өсу үрдісі болады.

Экономикадағы негізгі қорлардың үлкен тозуын ескере отырып, ел экономикасының қазіргі даму кезеңінде бұл түсінікті фактор болып табылады.

Осыған байланысты, салық саясатын жетілдіру міндеттерінің бірі Еңбек өнімділігі факторының және елдің экономикалық өсіміндегі технологияның өсуіне жәрдемдесу болуы тиіс.

Ол үшін жаңа амортизациялық саясатты қалыптастыру қажет. Жекелеген дамыған шет елдердің тәжірибесін зерделеу өндірісті жаңарту қолданыстағы салықтық амортизациялық саясат негізінде ғана шешілуі мүмкін екенін көрсетті. Дамыған елдерде амортизацияға мүлдем өзгеше тәсіл қолданылады: Инвестициялар корпоративтік табыс салығын салғанға дейін шегерімге жатқызылуы мүмкін. Бұл өз кезегінде экономиканың дамуын, жаңа орын құруды және салық өрісін ұлғайтуды ынталандыратын болады.

Салықтық әкімшілендірудің сапасын жетілдіру мен жақсартудың басым бағыттарының бірі салықтық әкімшілендірудің процестерін автоматтандыру болып табылады.

Оны бәсекеге қабілетті ету мақсатында салық жүйесін қалыптастыру бір жағынан салық жүктемесін төмендетуді, екінші жағынан — салықтық әкімшілендіруді жақсартуды және салық төлеуден жалтару үшін салық төлеушілердің мүмкіндіктерін қысқартуды көздеуі тиіс.

Салықтық әкімшілендіруді одан әрі жетілдіру салық төлеушілер үшін салық салуды барынша оңайлатуды, салық тетігіне қарапайымдылық, тұрақтылық, ашықтық, салық төлеушінің де, салық төлеушінің де мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Өз кезегінде салық төлеушілер, заңды және жеке тұлғалар, салық заңнамасы, біріншіден, жақын болашақта оған сәйкес жасалатын іс-әрекеттердің заңдылығын оның кезекті кенеттен өзгеруінің құрбаны болудың тәуекелсіздігіне кепілдік беру үшін жеткілікті тұрақты екеніне толық сенімді болуға тиіс; екіншіден, салық салу процесіне қатысушы барлық тараптардың мүдделерін тең дәрежеде қорғайды, және қажет болған жағдайда оның нақты қорғалуына сенуге болады.; үшіншіден, тек өз нысаны бойынша ғана емес, шын мәнінде, ешкім үшін ерекшелік жасамай және бүкіл қоғамның шынайы қажеттіліктерін объективті көрсете отырып, әділ; төртіншіден, салық төлеушілерді қоса алғанда, барлық мүдделі тараптардың қатысуымен кең талқылаудан кейін артқы санмен емес, жариялы түрде қабылданды.

Салық жүйесі бюджеттік салықпен тығыз байланысты, салықтар бірінші кезекте бюджет кірістерін белгілі бір дәрежеде қамтамасыз етуге тиіс. Бұған растама табыс салығының түрлі деңгейдегі бюджеттерге әсеріне талдау жүргізу процесінде болды.

Бірақ, егер нарық жағдайында бұл мәселені жүйелі түрде қарайтын болсақ, салық жүйесі де бюджеттің шығыс бөлігіне әсер ететінін көреміз.

Егер қажет болса, оңай және ыңғайлы болу үшін салық және бухгалтерлік есебін бірауыздан мақұлдады, бұл ретте барлық есеп және бүкіл есеп бойынша жүргізілді бухгалтерлік есеп.[2]

Салық және салық саясаты-қуатты ресурстық фактор, яғни мемлекет қолындағы экономикаға тікелей әсер ететін құрал және сонымен бірге мемлекеттің шаруашылық жүргізуші субъектілермен кері байланыс тетігі. Сондықтан нақты жағдайға, оның ішінде экономиканың даму ерекшелігі мен жай — күйіне, елдің мемлекеттік билігінің тұрақтылығына байланысты бұл фактор оның шаруашылық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрал ретінде немесе керісінше, ол үшін жоғары тәуекелдің немесе тіпті қауіптің көзі ретінде әрекет етуі мүмкін.

Бірыңғай жиынтық салықты енгізу кәсіпорындар үшін неғұрлым тартымды және «арзан» әрине, мемлекет белгілі бір салық түсімдерін толық ала алмайды, бірақ кейіннен тауарларды өндіруші кәсіпорындарды іске қосу есебінен бұл «шығындар» мемлекет толық толықтырылады. Қазақстан Республикасында өндірісті көтермей, бюджетті толықтыруға үміт артудың қажеті жоқ.

Қазақстанда салық жүйесін құру ең алдымен республикалық органдар арасында басқару функциялары қалай бөлінетініне байланысты. Алайда, ғылыми-техникалық прогресті әлеуметтік салықтық реттеу шаралары жалпы салық жүйесіне шектеулі түрде енгізілуі тиіс деп ойластырылады және республика саясатының таңдалған басымдықтарына байланысты құрылады. Алайда, белгілі бір жетістіктерге қарамастан, салық жүйесін барлық жаңа және жаңа өзгерістер енгізе отырып, әлі де ұзақ уақыт жетілдіруге тура келеді.

Салық жүйесі мемлекет бюджетіне кірістерді жұмылдырудың маңызды тетігі және сонымен бірге әлеуметтік – экономикалық процестердің нәзік реттеушісі болып табылады және салық жүйесін жетілдіру бұл өңірдің экономикалық жүйесінің жай-күйін және елдегі экономикалық ахуалды ескере отырып, салықтық құқық бұзушылықтар жүйесіне ықпал етуді талап ететін объективті процесс.

Басқа да ұқсас мәліметтер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *