Inkscape векторлық графикасының мүмкіндіктері

Inkscape — бұл Windows, MacOSX жəне Linux үшін векторлық графикамен жұмыс істеудің жоғары сапалы кəсіби құралы. Inkscape программасын суреттерді, икондарды, логотиптерді, диаграммаларды, карталарды жəне вебграфикаларды жасау үшін бүкіл əлем бойынша əуесқойлар мен мамандар кеңінен пайдаланылады. Inkscape əдеттегі формат ретінде W3C-тан ашық стандарт SVG (Scalable Vector Graphics) пайдаланады жəне өзіндік ашық бастапқы бағдарламалық жасақтама болып табылады [1]. Inkscape программасы Adobe Illustrator, CorelDRAW жəне Xara Xtreme мүмкіндігімен салыстыруға болатын қосымша құралдарды қамтиды. Inkscape бағдарламасында суреттерді SVG, AI, EPS, PDF, PS жəне PNG сияқты көптеген пішімдерде сақтауға болады.

Inkscape құралдардың толық жиынтығына, қарапайым интерфейске, көптеген тілдерге қолдау көрсетуге, сондай-ақ, пайдаланушы кеңейтімдерін кеңейтуге мүмкіндік береді. Inkscape жобасы халықаралық қауымдастықтың өсіп келе жатқандығын білдіреді. Оқу материалдарының көпшілігі туындаған мəселелерді шешуге көмектеседі. Көмек пен қолдауды қоғамдастық қамтамасыз етеді. Inkscape — бұл бағдарламалық жасақтаманың бостандыққа қарсы консервантының, US 501 (c) коммерциялық емес ұйымының мүшесі. Жоба бойынша Америка Құрама Штаттарының заңдарына сəйкес салық салынатын болады [2]. Inkscape барлық PDF құжатынан бір бетті өңдеп, сақтай алады. Inkscape тарихы, кодты жаза алатын бірнеше бағдарламашылар мен дизайнерлер Sodipodi векторлық графикалық редактордың дамуына жағдай жасауды тоқтатты. Өздерінің дағдыларын тиісті деңгейде пайдалана алмайтынын түсінген кезде, олар Inkscape деп аталатын жаңа жоба ұйымдастырды. Сол кезде Linux-те нақты өмірде қолданылуы мүмкін екі векторлық графикалық редактор ғана болды – Sodipodi жəне Sкetch кейінірек Синцил деп өзгертілді. Содан бері Содиподи мен Синцилдің дамуы мүлде пайда болмады. Inkscape 0.91 нұсқасында көптеген жаңа мүмкіндіктер қосылды жəне Inoxcape-ге қолдануға дайын нұсқасын 0.48 нұсқасында 700-ден астам қате белгіленді. Inkscape өз саласында ең танымал тегін редактор болды. Inkscape жобасы 2005 жылдан бергі Google Жаз Кодексіне қатысаты. Бағдарламаға қатысудың арқасында жоба жаңа тұрақты əзірлеушілерге ие болды. Inkscape əзірлеушілері GIMP жəне Scribus командаларымен тығыз қарым-қатынас жасайды жəне Libre Graphics Meeting конференцияларында жыл сайын бірнеше рет кездеседі. Пайдаланушылар мен əзірлеушілер Inkscape маңызды бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, бағдарлама Open Street Map жобасының қатысушыларымен белсенді түрде қолданылады [3].

Векторлық графика – графикалық ақпаратты ұсыну тəсілі. Математикалық формулалармен сипатталған қисықтар жиынтығының көмегімен, формулаларды өзгертуге мүмкіндік береді. Вектор тек екі жұп санымен ғана көрсетілуі мүмкін (координат-басынан жəне соңынан). Кескін салғанда, математикалық сипаттама пайдалану керек. Мысалға, жаңартылған желідегі сызықтық сегментті сипаттау үшін, оның ұштарының координаттарын көрсету жеткілікті, ал шеңберді центрдің жəне радиустың координаталарын көрсете отырып сипаттауға болады. Бұл тəсіл бағдарламада жүзеге асырылады, мысалы максималды векторлық графикада ол суреттерді нұсқаулықтарды (командаларды) басшылыққа ала отырып жасайды, бағдарламада келтірілген алгоритмдерді пайдаланады. Бұл əдіс көп сызбаға жатады. Векторлық графиканың растрлық форматтардан айырмашылығы, əр нүкте туралы бөлек ақпараты болады. Кешенді нысандар полигондарға немесе қисықтарға негізделген примитивтерден тұрады. Екі өлшемді векторлық пішіндер ұсыну үшін суреттер, диаграммалар, қаріптер жəне пішімделген мəтіндер беріледі.

Мұндай суреттер жəне олардың жеке элементтері ыңғайлы түрде өңделеді, оңай масштабталады жəне басқа да өзгерістерге ұшырай алады. Алайда, нақты сахнаның трансформациясының (мысалы, бейне ағыны немесе фотосуретті сканерлеу) векторлық формасы күрделі жəне тұтастай шешілмеген проблема. Векторизациялау бағдарламалары бар, бірақ көптеген жағдайларда көптеген ресурстар жəне суреттердің сапасы төмен. Ең бастысы – фотореалистиканы құру (фотографиялық немесе имитациялық фото) теориялық жəне іс жүзінде талап ететін өте күрделі примитивтердің саны көп. Түс модельдері түсті көрінетін, тіркелген немесе бейнеленген түстер. Адамның көзі көптеген түстерді қабылдай алады. Ю.П. Немчанинов Inkscape ішіндегі векторлық графиканы өңдеуді енгізген. Сонымен қатар, түстердің ауқымы жəне олардың көрсетілетін жолдары монитор мен принтердің параметрлері үшін əр түрлі. Қажеттілігіне байланысты түрлі физикалық процестерүшін түрлі түсті модельдер əзірленді. Түс модельдері математикалық қолдануға мүмкіндік береді. Ең кең таралған түс модельдері – бұл RGB, HSB жəне CMYK. Ең көп таралған түс модельдерінің бірінде, RGB моделі деп аталады. Кез-келген түстің көбеюі үш негізгі түстің қосылуы: қызыл, жасыл жəне көк түстер.

Мұндай модель қоспа деп аталады. Мұндай модель заманауи мониторлар арқылы түстің көбеюіне негізделген. HSB үлгісі (реңк-реңк, қанықтылық-қанықтылық, жарықтық-жарықтығы, шегеру-шығарып алу) – RGB үлгісінің нұсқасы жəне ол да негізделген базалық түстерді пайдаланады. Қазіргі уақытта қолданылатындардың барлығы модель қабылдаудың əдісіне дəл сəйкес келеді. Түстерді интуитивті сипаттауға мүмкіндік береді нақты түрде баспа өнеркəсібі CMYK үлгісін қолданады [4]. Бұл модельдер арасында бір-бірімен хат алмасу жоқ. яғни, бір үлгідегі түс реңктері болуы мүмкін емес принцип басқа үлгіде жəне керісінше орындалады.

Басқа да ұқсас мәліметтер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *