ХІХ-ХХ ғасырлардағы туризм

ХІХ-ХХ ғасырлар (ІІ дҥниежҥзілік соғысқа дейінгі) кезеңіндегі туризм. ХІХ ғасыр туризм дамуы тарапынан ірге салушы кезең болып табылады. Тіпті, осы құбылысты анықтайтын «турист» деген сөздің өзі осы ғасырдың басында пайда…

Мәліметті ашу »

XVII-XVIII ғасырлардағы туризм

XVІІ ғасырда Еуропада «таза туризм», К.Либере бойынша, танымдық, емдік немесе демалыс мақсатында жасаған тұлғаларды қамтыған формасы пайда болды. Онымен бірге, Еуропада бұрынғыдай дін табыну мен сауда мақсатындағы саяхаттар жалғаса берген…

Мәліметті ашу »