Қарлұқ қағанатының құрылуы мен дамуы

Бастапқыда Қарлұқ қағанаты Алтай мен шығыс жағалауының арасында Балқаш көлі орналасқан. VII ғ. ортасында қарлұқ бірлестігінің құрамына үш ірі бұлақ, шегіл, шашлық тайпалары кірді. Бірлестік көсемінің атағы-эльтебер. 742 жылы қарлұқтар…

Мәліметті ашу »

ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы тәуелсіздік үшін күрес

ХХ ғасырдың басындағы Тәуелсіздік үшін күрес идеясы Қазақстанның бай тарихында басты мәселелердің бірі болды. Өзінің көп күрделі және көп қырлы тағдырында қазақ халқына ұлттық қадір-қасиетін сақтау және дамыту үшін, тәуелсіздік…

Мәліметті ашу »

Ішкі істер органдарын басқарудың ұйымдық құрылымы

Кез келген қоғамдық-саяси құрылыс, билік режимі кезінде ішкі істер органдары (ІІО), олар қалай аталса да, басқалардың арасында орындалса да, жалпы міндеттер: қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыспен күрес….

Мәліметті ашу »

Әскери қызметтен бас тарту жауапкершілігі

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері Конституцияда бекітілген заңдылық қағидатының негізінде құрылады және әрекет етеді. Азаматтардың әскери қызметте болу тәртібі 59-бапта Ресей Федерациясының Конституциясында белгіленген: 1. Отан қорғау Ресей Федерациясы азаматының борышы…

Мәліметті ашу »

Философиялық тұлғалар туралы мәлімет

СОКРАТ (469 — 399 б. э. дейінгі) Сократ-афинский философ. Сократтың ата-анасы мүсінші Софроникс және Фенарет болды. Қарт жаста Сократ Ксантиппамен некеге тұрды,ол үш бала туды. Сократтың кедейлігі, оның қарапайым және…

Мәліметті ашу »

Алғашқы қауымдық әдет-ғұрыптар мен табынулар

Алғашқы қауымдық адамның есімі белгілі бір діни түсініктерді қалыптастыра бастады. Алғашқы қауымдық әдет – ғұрыптар мен мәдениеттер пайда болады-адамның келісім-шарттағы және мифтік ойлауының даму салдары, табиғат пен қоршаған ортамен қорғалмаған…

Мәліметті ашу »

Политические процессы в Казахстане накануне обретения независимости (1985-1991 гг.)

Лидеры советской страны, последовательно соревнуясь друг с дру­гом в стремлении претворить в жизнь бестоварную утопию, как на поли­гоне, проводили бесконечные социальные эксперименты. Приход каж­дого нового руководителя страны к власти сопровождался…

Мәліметті ашу »

Казахские батыры

Практически на протяжении всего XX века усиленно шел процесс искажения казахской истории, умалчивались заслуги казахских ханов и батыров в войне казахского народа с джунгарскими захватчиками. Попытки некоторых казахских ученых осветить…

Мәліметті ашу »

Сражения с джунгарскими захватчиками в XVIII веке

Обширный казахский регион стал местом постоянных военных действий, казахи в своих преданиях называли этот период «жаугерлік заманы». В истории казахского народа наиболее продолжительным оказались войны с джунгарами. Причинами военных столкновений…

Мәліметті ашу »