Мемлекеттік тіл университет кітапханасынан түлейді

Мемлекеттік тіл мәселесі — өте маңызды, мемлекеттік мэні бар мәселе. Әрбір жеке адам, эрбір үжым, эрбір үжымның басшысы осы іске тікелей ықпал жасап, оның шешілу жолдарын жан-жақты қарастырып, ізденсе көп нәрсенің шешуін табыға болар еді. Осы орайда мемлекеттік тілді дамыту, оның қолдану аясын одан эрі кеңейту жэне мәртебесін көтеру мэселесін барлық жерде кеңінен қолға алып,…

Тіл саясатының білім беру жүйесінде жүзеге асырылуы

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері мемлекеттік тілді дамытуға арналған бірнеше кезеңцік іс-шараларды зерделеп ой таразысына салсақ, қазіргі таңда Қазақстан қоғамының оған деген ынтасын біршама жақсара түскенін аңғарамыз. Оны дамытуға бағытталған іс-шараларды үнемі жүргізіп отыру — еліміздің өркениетті елдер қатарынан орын алуының кепілі. Республикамызда осы бағытта жүргізілетін жоспарлы да жүйелі жұмыстарды Елбасының 2011 жылғы 29 маусымдағы №110…

Дискурс туралы түсінік

Мемлекеттік қызметте қолданылып жүрген «дискурс» ұғымы халықаралық әдістеме ғылымына XX ғасырдың 60-70-жылдары енді. Әдіскер-ғалымдар дискурсқа әр түрлі анықтама береді. Әдістемеде дискурс «сөйлесім», «жазылым», «мәтін», «функционалдық стиль» сияқты терминдермен бірдей мағынада қолданылып, тіл мен дискурстың байланысы туралы мәселе де осы күнге дейін нақты шешімін таппай келеді. О. Г. Ревзинаның пайымдауынша, дискурс «тіл», «сөйлесім» терминдеріне жақын ұғым.…

Адам және мекендеу ортасы

Адам және оның әлеуметтік қауымдастығы-бұл күн жүйесінің, әлемнің бөлігі болып табылатын биосфераның ажырамас бөлігі. «Адам-әлемнің бір бөлігі, уақыт пен кеңістікте шектелген бөлік. Ол өзін, оның ойлары мен сезімдерін бүкіл әлемнің бөлек нәрсе ретінде сезінеді, бұл оптикалық алдау болып табылады. Бұл иллюзия бізді өз қалауымыз әлемімен шектейтін және жақын адамдардың тар шеңберіне байланыстыратын қараңғы болды. Біздің…

Таласбек Әсемқұлов аштық және соғыс

Таласбек Әсемқұлов Тамақтың болмауы аштық тудырады. Аштық кезінде ағзаның ішкі тамақтануы өз ұлпаларын (аутолиз) өздігінен қорытудың есебінен жүзеге асырылады. Медицина шартты түрде аштықтың төрт түрін ажыратады: абсолюттік-кез келген тамақ пен су болмаған жағдайда; толық-кез келген тағам болмаған жағдайда, бірақ су болған жағдайда; толық емес-тамақ шектеулі мөлшерде ішкен кезде, энергия шығынын толтыру үшін жеткіліксіз; жартылай-жеткілікті мөлшерде…

Құқықтық қатынас дегеніміз не

Құқықтық қатынас дегеніміз не? Құқықтық қатынас туралы қазақша реферат (мәлімет). Курстық жұмыс үшін осы тақырыпты таңдап, мен бәрінен бұрын оның жалпы құқық үшін үлкен маңыздылығын басшылыққа алдым. Құқық-бұл қоғамдық қатынастардың әмбебап реттеушісі. Қандай да бір қатынастарды реттей отырып, ол сол арқылы оларға құқықтық форма береді, соның нәтижесінде олар құқықтық сипатқа ие болады. Басқаша айтқанда, мемлекет бұл…

Қазіргі заманғы қыз бала тəрбиесі

Қазақ халқы бала тəрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Баланың ана құрсағында пайда болуына, оның өмірге келуіне, оның алғашқы қадамына, алғаш атқа отыруына, алғаш жолға шығуына арналған жеке-жеке əдет-ғұрпымыз, жол-жоралғымыз бар. Халқымыз сонымен қатар бала тəрбиесіндегі ананың ролін өте жоғары бағалаған. Ана – барлық өмірдің бастауы. Ол адамды өмірге əкеледі. Ана адамды адам етіп тəрбиелейді. Ол…

Орфоэпияның негізгі ережелері

Орфоэпия (грекше. orthos тікелей, дұрыс және epos сөйлеу) — орфографиядан айырмашылығы ауызша (дыбысты) сөйлеудің айтылу нормаларын анықтайтын және тілдік фонетикалық жүйенің ерекшеліктеріне сәйкес барлық тілдік бірліктерді тілдің барлық сауатты тасымалдаушылары үшін бірдей және міндетті дыбыстауды қамтамасыз ететін ережелер жиынтығы, сондай-ақ тарихи қалыптасқан және қоғамдық тіл практикасында бекітілген әдеби тіл үшін айтылу нормаларына сәйкес белгілі бір…

Стилистика. Стилистиканың зерттеу нысаны

Тілдің қолданылу аясына, сөйлеу мазмұнына, қарым-қатынастың жағдайы мен мақсаттарына байланысты бірнеше функционалдық-стильдік түрлер немесе белгілі бір іріктеу жүйесімен сипатталатын стильдер және оларда тілдік құралдарды ұйымдастыру бөлінеді. Функционалдық стильдерді, тілдік құралдарды қолдану ерекшеліктерін зерттеумен стилистика айналысады. Стилистиканы зерттеу нысаны барлық деңгейлердегі тілдік жүйенің бірліктері (дыбыстар, сөздер, олардың формалары, сөз тіркестері, ұсыныстар), т. б. болып табылады. Фонологияға,…