Терроризм сабақтары

Адамзаттың бейбіт өміріне қауіп төндіруші құбылыс ретінде терроризм қаупі ХХI ғасырда тіптен күшейе түсті. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2005 жылғы халыққа жолдауында көрсетілгендей халықаралық терроризм діни экстремизмге және үнемі өсу үстіндегі наркотрафикке байланысты/1/. Терроризмді ауыздықтауға Қазақстан да аса мүдделі. Себебі, терроризмде шекара жоқ. Оның соққысына әрбір мемлекеттің ұшырауы ықтимал. Қазақстан да ондай қауіптен тысқары тұрған…

Президент жолдауы және қазіргі геосаяси басымдылықтар

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылғы Қазақстан халқына Жолдауының «Дағдарыстан дамуға» деп аталуы бекер емес. Мәселе, ғаламды қамтыған қаржылық және экономикалық дағдарыстың Қазақстанға өз әсерін тигізуінде болып отыр. Елбасы, «дағдарыс бізге сырттан келді. Оның көздері елдің ішінде емес, әлемдік экономиканың сәйкессіздігінде жатыр»,- деп ашық айтты /1/. Сондықтан елдің қазіргі кезеңдегі геосаяси басымдылықтары да дағдарыстан неғұрлым…

Қазақстанның қазіргі геосаяси жағдайы

Қазақстан өзiнiң саяси жүйесiн реформалау барысында әлемдiк демократияның даму үрдiстерi тәжiрибесiне сүйендi. Қазақстанның экономикалық жаңаруы да оның әлемдiк қауымдастықтың белсендi субъектiсiне айналуын қалады. Ғаламдану талаптары тәуелсiз ел болған Қазақстанның даму талаптарына түбегейлi қайшылықта болған жоқ. Керiсiнше, ақпараттық алмасу, жалпыпланетарлық мәселелердi шешу, қазiргi әлемдiк қауiптер мен сындарға қарсы тұру мәселелерi Қазақстандағы ашық қоғам құру мiндетiне жауап…

Қазақстандық патриотизм — егемендік тірегі

Тәуелсіз Қазақстанның өркениеттің сара жолымен ойдағыдай өрге басуы оның азаматтарының ерен еңбегіне және Отан мүддесіне етер қызметіне байланысты екені баршаға аян. Адамзат тарихында тұрғындары ел, жер мүддесін ойлаған мемлекеттер үнемі дамып отырған. Мемлекеттің, жерін қадірлемеген халықтар дағдарысқа ұшырап, кері кеткен. Қазақ елі тарихы да осыны дәлелдеп келеді. Бабаларымыз «ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен» қазіргі…

Қазақстандағы тіл саясаты: мәселелері мен келешегі

Қазақстанда Қазақ ұлтының тілі тәуелсіздік жағдайында да дағдарыстан шықпай қойды, сондықтан тіл мәселесі көпұлтты Қазақстанда этносаяси ахуалға елеулі ықпал етіп отыр. Бұл мәселенің тамыры тереңде. Оның бастауы қазақ ұлтының патшалық Ресейдің, одан кейінгі Кеңес Одағының құрамында болуына байланысты. Ресейдің отарлау саясаты және коммунистік ассимиляторлық саясаты этнос тілін әлсіретуді басты мақсаттарының бірі деп санады. Қазақ тілін…

Қазақстандағы этносаясат негіздері

Адамзат қоғамының бүгіні мен келешегіне аса пәрменді ықпал жасайтын құбылыстардың бірі – ұлт мәселесі. Себебі, адамзат цивилизациясы келбетін айқындайтын шешуші күш полиэтникалық мемлекеттер болып табылады. Демек, ұлт мәселесі әлемдік, планетаралық мәселелер қатарында. Электрондық революция, жаһандық экономикалық интеграция, халықтардың шаруашылық және мәдени унификациялануы, ортақ ақпараттық және білімдік кеңістікті жасайтын информациялық революциялар заманында ұлттық болмыс, ұлттық тіл,…

Бүгінгі идеологияның міндеті

Қоғамдық сананы идеологиялық үрдістерден тазартуды ұстанатын деидеологизациялық пікірлер Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған тұста көп айтылды. Мемлекеттік идеологияны жоққа шығаратын мақалалар да жиі басылды. Осымен бір мезгілде Қазақстан азаматтарын ел алдында тұрған стратегиялық міндеттер төңірегінде топтастыру, полиэтникалық және поликонфессиялық халықты бірлік пен татулыққа шақыру мәселелері де жиі сөз болды. Қазақстандықтарды өркениетті қоғам құруға бастайтын және оның…

Қазақстандағы қоғамдық-саяси қозғалыстар

Қазақстанның тәуелсiздiк алуымен бiрге елде қоғамдық қозғалыстар мен ұйымдардың белсендi өсу кезеңi басталды. ХХ ғасырдың 80-жылдарының аяқ кезiнде алғашқы қоғамдық-саяси құрылымдар сол кездегi билiк жүргiзушi Коммунистiк партияға оппозиция ретiнде қалыптасты. Компартияның өзi осы жылдары идеялық бiртұтастықтан айрыла бастады. Компартия iшiнен түрлi идеялық ағымдар шықты. Олар өз көзқарастарын iске асыру жолында күреске кiрiстi. Жаңа ағымдар КОКП…

Қазақстандық саяси партиялар жүйесінің қалыптасуы

Қазақстандағы көппартиялық құрылыстың дамуы бiртектi болған жоқ. Тәуелсiздiк алғаннан кейiн жылдам өскен партиялар саны азайып отырды. Әлсiз партиялар топтасып, жаңа партиялық блоктарға бiрiктi. Ұлтшылдық, сепаратистiк ұрандар мен идеяларды ұсынған саяси партияларға Қазақстан халқы қолдау көрсеткен жоқ. Саяси партиялардың даму үрдiсi Республикадағы демократиялық жаңарудың индикаторына айналды. Қазақстанда саяси партиялардың саяси жүйенiң тұрақты бiр бөлшегiне айналу құбылысы…