Ұстаздың деонтологиялық даярлығы және оның қалыптасуы

Үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесіндегі ұстаздың деонтологиялық мәдениетін қалыптастыру зерттеудің өзектілігі Қазақстанның кәсіби білім беру мазмұнын жаңарту, оның еуропалық білім беру кеңістігіне кіруін, көп деңгейлі білім беруді дамытуды болжайтын, мұғалімдердің…

Мәліметті ашу »

Педагогикалық инновацияның критерийлері

Педагогикалық инновацияларды бағалау критерийлері жаңашылдық, оңтайлылық, жоғары нәтижелілік, жаппай тәжірибедегі инновацияны шығармашылық қолдану мүмкіндігі болып табылады. Олардың мазмұнын қарастыр. 1. Инновацияның негізгі өлшемі-жаңашылдық. Бөледі бірнеше деңгейлерін жаңалығы: абсолютті, локальді-абсолютті, шартты,…

Мәліметті ашу »

Педагогиканың аксиологиялық негізі

Аксиологиялық көзқарас органикалық гуманистік педагогикаға тән, өйткені адам онда қоғамның жоғары құндылығы және қоғамдық дамудың өзіндік мақсаты ретінде қарастырылады. Осыған байланысты гуманистік мәселелерге қатысты ортақ болып табылатын аксиология білім берудің…

Мәліметті ашу »

Шетелдік педагогиканың даму кезеңдері

Педагогика — тәрбие туралы ғылым адамзат өркениетінің терең қабаттарына тамырымен кетеді. Ол 1 адаммен бірге пайда болды. Балаларды кез-келген педагогикасыз, тіпті оның бар екендігі туралы күдіктенбестен тәрбиеледі. Педагогика ғылымы қоғам…

Мәліметті ашу »

Қазақстандағы мектепке дейінгі тәрбиенің қалыптасуы

Өткен тарихымызға назар аударсақ, Қазақстанда қазан төңкерісіне дейін жалпы мектепке дейінгі кезеңде қоғамдық тәрбие беретін балабақша болмағаны жұртшылыққа аян. Ұрпақ тәрбиесі, көбінесе отбасында ата-баба мұрасы, халықтық өнегелі тәрбиесі, әдебиеті, ұлт…

Мәліметті ашу »

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен 1917 жылдағы қоғамдық педагогика

Ресейде 60 жылдары алғашқы балабақшалар ашыла бастады. Олар жеке әрі ақылы болды, сондықтан оған кедейлердің балалары бара алмады. Ең алғашқы ақылы балабақшаны 1859 жылы Гельсингфорсте Седмиградский ашты, екінші балабақшаны 1863…

Мәліметті ашу »

Студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» [1], – деп аталса, Елбасымыз Н.Ə….

Мәліметті ашу »

Зерттеу салалары бойынша Қазақстан ғылымының жетістіктері

Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы білім беру мен ғылым, ғылыми-техникалық саясаты көптеген күрделі және елеулі өзгерістерді басынан өткізуде. Бұл, ең алдымен, қазіргі кезеңде осы салалардағы мемлекеттік реформалардың жүйелілігіне байланысты. Жоғары білім,…

Мәліметті ашу »

Сот үкімі және сот шешімі актісін орындамау

Кіріспе 1-тарау. СОТ ҮКІМІН, СОТ ШЕШІМІН НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ДЕ СОТ АКТІСІН ОРЫНДАМАҒАНЫ ҮШІН ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.1 сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамағаны үшін…

Мәліметті ашу »