Экологиялық тәуекелдің мәні мен мағынасы

Жыл өткен сайын экологиялық проблемалар мен тәуекелдер қоғам үшін ғана емес, сондай-ақ әкімшілік менеджмент объектілері болып табылатын жекелеген ұйымдар үшін де өзекті мәселеге айналып отыр. Бұндай ұйымдар екі негізгі топқа бөлінеді. Бірінші топқа әр түрлі өңірлік және жергілікті өзін-өзі басқару, мемлекеттік билік органдары жатады. Екінші топқа түрлі меншік нысандарындағы үлкен кәсіпорындар жатады. Бірінші және екінші…

Саяси тәуекелдер

Саяси тәуекелдер — бұл жағымсыз салдардың ықтималдығы, саяси жағдайдың өзгеруіне негізделген, кәсіпкерлік қызметке әсер ететін (шекараларды жабу, тауарларды әкетуге тыйым салу, әскери әрекеттер және т. б.). Саяси тәуекелдердің пайда болуы мемлекет үкіметінің өзгеруінің ықтималдылығынан, қызметтерінің басым бағыттарының өзгерістеріне байланысты. Тәуекелдің осы түрі әсіресе заңнамасы тұрақсыз елдерде маңызды, салт-дәстүрлер мен мәдениеттің болмауына байланысты. Саяси тәуекел кәсіпкерлік…

Тәуекелдердің мазмұны, мәні және түрлері

Тәуекел белгілі баламаларды таңдаумен, нәтиже ықтималдығы есебімен байланысты, бұл оның субъективті жағы. Бұдан басқа психологиялық, адамгершілік, идеологиялық бағыттары, қағидалары, ұстанымдарының және тағы басқа ерекшеліктеріне байланысты адамдардың экономикалық тәуекелдің өлшемін бірдей қабылдамайтындығымен көрінеді. Тәуекелдің объективті мазмұны әлеуметтік-экономикалық өмірдің субьектілері түсетін қарым қатынастың көптеген табиғи, әлеуметтік және технологиялық процестердің, материалдық және идеологиялық қарым қатынастардың көпнұсқалылығымен шартталады. Тәуекелдің…

Тәуекел ұғымы, оның негізгі элементтері

Тәуекел ұғымы тәуекел табиғатымен және адамдардың тәуекелді түсінуімен байланысты. Тәуекел мәні туралы пікірлердің әр алуандығы осы құбылыс тәуекелдің нақты экономикалық тәжірибе мен басқару қызметіне оң және теріс ықпалымен байланысты аспектілерінің көптігімен түсіндіріледі. Тәуекел — күрделі және көп қырлы бір біріне сәйкес келмейтін, кейде қарама қайшы нақты негіздері бар құбылыс. Қоршаған әлемдегі кез келген қызмет, құбылыс,…

Психологиялық менеджменттегі темперамент пен іс-әрекет

Адамның жеке динамикалық бітістері оның сырттай әрекет – қылығында, қозғалысында ғана емес, барша ақыл – ой топшылауынан, ниеттері мен қызмет бабынан көрінеді. Темперамент ерекшеліктерінің оқу мен еңбек барысына ықпал етуі табиғи құбылыс. Егер іс-әрекет қалыпты жағдайда жүріп жатса, соңғы нәтиже мен темперамент арасында ешқандай тәуелді байланыс болмайды. Бұл ғылыми дәлелденген. Сонымен, тұлғаның қалыпты жағдайдағы әрекет…

Психикалық құбылыстар менеджментінің технологиясы

Жаңа қызметкерлер фирмада белгілі бір бейімдеу (үйрену) кезеңін бастан кешіреді. Еңбекке бейімдеуі жұмысқа бейімделуі ұйғарады, яғни жаңа қызметкердің осы ұйымдағы еңбектің спецификасын бойына сіңіргені. Әлеуметтік бейімделуі жеке адамның ұжымда өзін бекітуінен көрінеді. Осы бейімдеу кезінде қызметкер өзі туралы мәлімдеме жасайды. Жеке адам туралы және неформальды иерархияда өзіне тиісті орнын алады. Қызметкердің бейімдеуі жұмысқа алған уақытта…

Психологиялық менеджменттің әдістері және принциптері

Лекция жоспары: Психологиялық менеджмент ұғымын классикалық психоанализ тұрғысынан түсіндіру Адлердің индивидуальдық психологиясы арқылы психологиялық менеджментті түсіндіру, психикалық басқарудың бихевиористік тұжырымдары Эриксон еңбектері Психологиялық менеджмент ұғымын классикалық психоанализ тұрғысынан түсіндіру. Жеке адам теориясына қатысты басты 3-мектеп бар: 1. З.Фрейдтің психоанализ теориясы. Бұл мектептің өкілдері Карл Юнг, А.Адлер т.б. 2. Мектеп «үйрету теориясы» немесе «мінез-құлықтық мектеп», негізін…

Психологиялық менеджментті ғылыми-әдіснамалық тұрғыдан қарастыру

Лекция жоспары: Психологиялық менеджментті ғылыми тұрғыдан қарастыру. Психологиялық менеджментті стратегия және адами тұрғысынан қарастыру. Жүйелілік және жүйелі кешенді, мақсатты-бағдарламалық тұрғыларынан қарастыру Психологиялық менеджментті интуициялық, эмпирикалық, интеграциялық, әкімшілік-басқару және антидағдарыстық тұрғыларынан қарастыру Психологиялық менеджментті ғылыми тұрғыдан қарастыру. Психологиялық менеджмент ғылыми тұрғыдан қарастыру, яғни ол ғылымның объектілері туралы жалпы менеджментті ғылыми сөз еткенде, өндірісті кез-келген әлеуметтік-экономикалық және…

Психологиялық менеджмент туралы жалпы түсінік

Лекция жоспары: Психологиялық менеджмент пәнінің зерттеу объектісі; Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздеріндегі басқару ұғымы туралы; Менеджментті «психологиязазиялау» үрдісі; Жан, психика, іс-әрекет, сана, лидерлік т.б. теорияларындағы психологиялық менеджмент; Психика мен сананың дамуы. Психологиялық менеджмент пәнінің зерттеу объектісі. Басқару психологиясы ғылым ретінде еңбек ұжымының басқару әрекетінің мәселелелерін қарастырады. Жұмысшының жеке басы, жалпы, еңбек инженерлік психологиямен зерттелсе, еңбек ұжымы әлеуметтік…