Наркомания среди подростков — статья

Изучение проблемы употребления наркотиков, обусловленной продолжающимся ростом распространенности и тяжелыми медико-социальными последствиями, является одной из актуальной темой современного общества. Понятия «наркомания», «наркотики», «наркоман» стали частью жизни человечества и особой проблемой…

Мәліметті ашу »

Балалардың эндокриндер жүйесінің жас физиологиялық ерекшеліктері

Эндокриндік жүйе — ағзаның гуморальды реттелуінде маңызды рөл атқарады. Бұл жерде гуморальды реттелу дегеніміз — қанның құрамындағы гормондар және минералдық заттардың әсерлері арқылы организм қызметінің реттелуі. Ол ағзаның ішкі ортасына…

Мәліметті ашу »

Мектеп жасына дейінгі балалардың тері гигиенасы

Түрлі жастағы балалардың терілерінің физиологиялық жас ерекшелігі. Терінің қызметі. Терінің қорғану қасиеті оның тазалығы мен тұтастығына байланыстылығы Дененің сыртқы жабыны немесе тері, организмді қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғайды, оған сұйық…

Мәліметті ашу »

Ас қорыту мүшелерінің физиологиялық ерекшеліктері

Ас қорыту мүшелерінің дамуының жас физиологиялық ерекшеліктері. Тамақтану гигиенасы. 1.Түрлі жас кезеңдеріндегі балалардың ас қорыту мүшелерінің физиологиялық ерекшеліктері. Тамақ – ағзадағы заттар мен энергияның жалғыз өзегі ретінде. Тағам өнімдеріндегі құрамы және баланың…

Мәліметті ашу »

Мектеп жасына дейінгі балалардың тыныс алу даму ерекшелігі

Мектеп жасына дейінгі балалардың тыныс алу және дыбыстау аппаратының даму ерекшелігі. 1.Әр түрлі жас кезеңіндегі балалардың тыныс алу және дыбыс шығару мүшелерінің физиологиялық ерекшеліктері. 2.Дұрыс тыныс алуға тәрбиелеу және оның баланың дұрыс…

Мәліметті ашу »

Жүрек-қантамыр жүйесінің жас физиологиялық ерекшеліктері

Дәрісбаян жоспары: 1.Әр түрлі жас кезеңіндегі балалардың жүрек-қантамыр жүйесінің физиологиялық ерекшеліктері. 2.Балаларды жүрек іс-әрекетінің бұзылуы, оның себептері және алдын алу шаралары. 1.Әр түрлі жас кезеңіндегі балалардың жүрек-қантамыр жүйесінің физиологиялық ерекшеліктері. Құрсақ…

Мәліметті ашу »

Мектеп жасына дейінгі балалардың көру және есту мүшелерінің гигиенасы

Дәрісбаян жоспары: Есту және көру органдарының физиологиялық ерекшеліктері. Көру және есту мүшелері қызметіндегі жетіспеушіліктердің себептері. Сезім мүшелерін дамыту мен жетілдіруге бағытталған шаралар. 1.Есту, көру органдарының анатомия-физиологиялық ерекшеліктері Есту мүшесі негізгі…

Мәліметті ашу »

Тірек-қозғалыс аппаратының ерекшеліктері

Сүйек-бұлшық ет жүйесінің физиологиялық ерекшеліктері. Тірек-қимыл аппараты мүшелердің 3 жүйесінен тұрады: сүйектерден, олардың қосылыстарынан, бұлшықеттерден. Сүйек туралы ілім – osteologia, остеология. Қаңқа (sceleton грек тілінде – кептірліген скелет) – механикалық…

Мәліметті ашу »

Дәрігердің кәсіби мәдениеті және этикасы

«Кәсіби мәдениет» — мәдениеттануды, психологияны, философиялық антропологияны, экономиканы, педагогиканы, әлеуметтануды талдау пәні — маңызды құндылық болып табылады, адам өмірінің негізін құрайды, адам мәдениетінің дамуына индивидтің толық қанды қатысуының көрсеткіші болып…

Мәліметті ашу »