Category Archives : Маркетинг RSS feed for this section

Жарнама бюджеті

Жарнама бюджетін есептеу тəсілдері. Жарнама науқанын қаржыландыру ақпаратты тарату құралдарын жоспарлау пр...

Жарнама тиімділігі

Жарнама тиімділігін кешенді бағалау. Жарнама фирма қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуде, алға қойылған м...