Жарнама бюджеті

Жарнама бюджетін есептеу тəсілдері. Жарнама науқанын қаржыландыру ақпаратты тарату құралдарын жоспарлау процесінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі, себебі неғұрлым қолайлы тарату құралын таңдап алу жарнаманы жүргізуге бөлінген қаражат мөлшеріне байланысты болады. Бюджеттің жеткіліктілігі қаржыны тез арада жұмсап жіберу дегенді білдірмесе керек. Ең бастысы жарнаманы жүргізудің оңтайлы құралдарын таңдап алудың тиімді тəсілдерін табуда. Ал, жарнама бюджетінің жеткіліксіз…

Жарнама тиімділігі

Жарнама тиімділігін кешенді бағалау. Жарнама фирма қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуде, алға қойылған мақсатқа жетуде маңызды орын алатынын нарық болмысы көрсетіп отыр. Осы тақырыпқа арналған ғылыми əдебиетте жарнаманың экономикалық жəне экономикадан тыс (коммуникативтік) мақсаттары айырмаланып көрсетіледі. Экономикалық мақсаттар өнімді өндіруге тікелей бағытталса, коммуникативтік мақсаттар бұл орайда жанама бағытта əсер етеді. Жарнама тиімділігі негізгі үш факторға байланысты…

Жарнаманы тарату құралдары

Кеңінен толғап айтқанда, ақпаратты тарату құралдары жекеше (ауызекі) жəне көпше коммуникация түрі болуы мүмкін. Ақпаратты жекеше (ауызекі) коммуникация құралдары арқылы беру коммуникатордың аудиториямен жеке байланыста болуын талап етеді; көпше коммуникация құралдары болса, мұндай байланысты талап етпейді, мұның өзі жедел кері байланыс орнату мүмкіндігінен айырады. Ақпарат тарату құралдары, біріншіден, олардың жауапты хабарламаны таратуға жарамдылығы тұрғысынан қарастырылады.…

Қызмет маркетингі бойынша терминологиялық сөздік

Аккредитив – жабдықтаушының тапсыруы бойынша және соның есебінен жабдықтаушының есептерін (счеттарын) төлеу туралы банкті жабдықтаушы төлем иегеріне банктің бұйырығынан тұратын есеп айырысу немесе ақша құжаты. «Ақылды» терминалдар – бұл банк пен көтерме кли­енттер арасындағы компьютерлік байланысқа негіз­дел­ген жүйелер. Бас лизинг – жаңа контрактылар жасаусыз лизинг алушыға жалға алатын жабдықтардың тізімін толықтыруға мүмкіндік беретін лизингтің түрі.…

Сервистік қызметтің жіктелуі мен түрлері

Өнімдерді сату кезіндегі сатып алушыларға көрсе­ті­ле­тін қызметтер барынша алуан түрлі болуы мүмкін. Сервис­тің негізгі түрлерін бөліп көрсетуге көмектесуші басты клас­си­фикация өлшемдеріне, уақытша параметрлер мен жұ­мыстардың мазмұнын жатқызуға болады. Көптеген тауарлар тапсырыс алынбай тұрып-ақ ма­ңыз­ды түрдегі сервистік қызметті талап етеді. Ұсыныстар (тапсырыстар) «төбеден» алынбайды: белгілі бір мөлшер қажет, қаржылық есептеулердің, үлгілердің көптеген сан­да­рының материалдарды таңдауда, бірнешеуі…

Сервис — маркетингтің функциясы ретінде

Шетелдегі сервис – бұл бұрыннан белгілі және өнді­руші – кәсіпорынның маркетинг қызметінің қабылданған үлгісі. Біздің еліміздің экономикасында бұл сектор жаңа ғана дамып келеді. Мұны жоғары білікті кадрлардың жоқ­ты­ғымен, мемлекет экономикасындағы отандық өндіру­ші­лер­дің берік емес және тұрақсыз жағдайымен, тауар өндіру тех­нологиясы мен оның алдағы уақытта қызмет көр­се­ту­і­нің артта қалушылығымен түсіндіруге болады. Дегенмен, ішкі нарықта бәсекелестік ортаны …

Факторингтік қызметтер

Факторингтік қызметтер мандандырылған факторинг­тік компаниялар немесе коммерциялық банктер арқылы таныстырылады. «factor» сөзі ағылшыннан аударғанда фактор, мак­лер, делдал деген ұғымдарды білдіреді. Факторинг ретінде негізінен өздерінің клиенттерінің борышкерлерінен ақша қаражаттарын өндіру және олардың борыштық та­лаптарын басқару бойынша мамандандырылған мекеме­лер­­дің қыз­ме­ті түсіндіріледі. Дамыған елдерде факторингтік компаниялар өзде­рі­нің меншікті факторингінен басқа тағы да бірқатар сер­вис­тік қызметтер көрсетеді. Мысалы, бухгалтерік…

Инжинирингтік қызметтер

«Инжиниринг» үлгісіндегі қызметтер дамыған елдер­де өткен ғасырдың 60-шы жылдары пайда болды және қа­зір­гі күнге дейін таралуда. Фирмалар мен кәсіп­орын­дар­дың негізгі қорларына күрделі қаржы салудың тиімділігін арттырудың қажеттілігі инжинирингтік қызмет нарығы пайда болуының алғы шарты болып саналады. Күрделі техникаға «жан бітіруге» қабілетті жоғарыбілікті мамандар үшін бәсекелік күрестің шиеленісуі, жаңа әртүрлі кеңес берушілік басқарушылық қызметтің инжирингтік пайда…

Консалтингтік қызметтің маңызы мен мазмұны

Өткен ғасырдың 70-ші жылдарының ортасынан бас­тап әлемдік нарықта, оның алдындағы жиырма жылмен са­лыс­тырғанда ондаған есе өскен және сондай қарқынмен өсу­ін жалғастырушы консалтингтік қызмет көлемінің өсуі бай­қалады. Мәселен, 1993 жылы өздерінің көрсеткен қыз­мет­тері үшін 17 млрд. доллар алған 80 мыңға жуық кон­суль­танттар болды, ал 1996 жылы айналым 20 млрд. дол­ларға дейін өсті. Ұлыбританияда 1994 жылы 12,1…