Электронды бизнес жайлы негізгі түсініктер

Электронды (желілік, сандық) экономика – субъектілері кез келген шаруашылық қызметті жүзеге асыра алатын , сандық телекоммуникациялық желілер (əлемдік ғаламтор, интернет) арқылы өмір сүретін сала, сонымен қатар электрондық бизнес пен электрондық коммерция өндіретін электрондық тауарлар мен қызметтермен қызмет ететін экономика. Электронды экономиканың тауарлары мен қызметтері үшін төлем электронды ақша арқылы жүзеге асады. Электронды экономика концепциясы ХХ…

Ақпараттық экономикаға жалпы түсінік

Ақпараттық экономиканың негізгі анықтамалары. Ақпараттық экономика екі ұғымды түсіндіру үшін қолданылатын термин. Біріншіден, ақпараттық экономика шығармашылық еңбек пен ақпараттық өнімдердің басым ролімен сипатталатын өркениеттің қазіргі заманғы даму сатысы. Екіншіден, ақпараттық экономика- ақпараттық қоғамның экономикалық теориясы. Ақпараттық экономиканың ызметтері. Қазір ақпараттық экономика ұғымының əр түрлі анықтамалары қолданылады. Ал ол өз кезегінде ақпараттық экономиканың мақсаттары мен тапсырмаларының…

Безработица РК: состояние, проблемы и пути регулирования

Усманова Р., Мейрамгалиева Е.  — спец. «Статистика» 2 курс  241 гр Научный руководитель — Сагитова Г.К. В статье проведен анализ рынка труда и занятости по Казахстану. Сделаны выводы по результатам выборочного обследования занятости о численности самостоятельно занятого населения страны, в зависимости от статуса занятости по Республике Казахстан за 2006-2018 годы. Показаны проблемы занятости населения на…

Электрондық сауданың интеграцияланған ақпараттық жүйесі

Б.Б. Абуов – “Ақпараттық жүйе” 1 курс Ғылыми жетекші – т.ғ.к., доцент Куламбаев Б.О. Әлемнің тез дамуына байланысты, онымен бірге барлық салаларда дамып жатыр. Оған қоса, сауда жаһандану үдерістері айналымды ұлғайту және ортақ ресурстарды бөлісу арқылы, шығындарды азайту мақсатында, көп брендті бөлшек сауда желілері мен гипермаркеттер нарығының ірі операторларының құрылуына әкеледі. Жаңа үрдістер электронды саудада…

О движении денег в сети

Аблай А. – спец. «Прикладная информатика», 2 курс Научн.руководитель – к.ф.-м.н., профессор Сарбасова А.К. Обычно мы, потребители товаров и услуг, имеем возможность оплатить их различными способами. Такими способами оплаты за полученные нами товары и услуги могут являться наличные деньги, чек, кредитная или платежная карта и др. В последнее время, благодаря внедрению информационных технологий почти во…

Теории финансов на постсоветском пространстве

Финансы являются объективной экономической категорией, в то же время как финансовые отношения закрепляются юридически и являются инструментами политики государства. Следовательно, при определении сущности и функций финансов могут учитываться идеологические и политические аспекты проявления этих категорий. На различных этапах развития государства толкование одних и тех же категорий зависит от подхода к их изучению. Российская финансовая наука…

Западная школа финансовой теории

Согласно диалектике Гегеля, все развивается по законам спирали, но на каждом новом витке это развитие становится на более высокую ступень. Так происходит и с экономической наукой, частью которой выступает финансовая теория. Финансовая наука прошла сложный путь развития, но в самостоятельную отрасль она была выделена сравнительно недавно. Первый учебник по финансам появился в 1832 году. Его…

Экономикалық қауіпсіздіктің құрылымы

Экономикалық қауіпсіздіктің құрылымын келесі критерийлер тұрғысынан қарастыруға болады: – кеңістіктік; – әлеуметтік бағытталған; –ақпараттық; – инновациялық; – экологиялық; – ресурстармен қамтамасыз етілу критерийі. Кеңістіктік критерий масштабтық әсер етудің төрт деңгейін қамтиды: 1) әсер етудің әлемдік деңгейі халықаралық экономикалық қауіпсіздіктен тұрады. Халықаралық экономикалық қауіпсіздік – келісімдер мен институттық құрылымдардың бірлесе өмір сүру халықаралық шарттарының жиынтығы, ол…

Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі ұғымы

Қазіргі таңда, мемлекет экономикасының торығу кезеңінен шығуы жағайында кәсіпкерлік субектілерінің қызмет етуінің және өзге де іс-әрекеттердің тұрақтылығына қол жеткізу едәуір өзекті және маңызды мәселе болып табылады. Бұл мәселені шешу үшін аталмыш субъектілердің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шешуші рөл ойнамаса да маңызды рөл ойнайды. Отандық әдебиеттердегі қауіпсіздік ұғымы өзінің көп мағаналығымен және анықсыздығымен таң қалдырады. Шаруашлық…