Жануарлар экологиясы (мәлімет)

Адам жынысы тек 200 000 жыл ғана жер бетінде бар, бірақ бұл уақыт ғаламшардың келбетін айтарлықтай өзгерту үшін жеткілікті болды. Біздің осалдықтар салыстырмалы ұғым, өйткені біз қысқа мерзім ішінде үлкен…

Мәліметті ашу »

Сынаптың қоршаған ортаға әсері

Сынап — күміс сұйықтық, қоршаған орта мен адам денсаулығына өте зиянды табиғи текті химиялық элемент. Сынап өте улы заттардың бірінші тобына жатады. Атмосфераға ол булану кезінде гидросферадан, вулкандық газдармен және…

Мәліметті ашу »

Қоршаған ортаны қорғау және оның принциптері

Табиғатты қорғау концепцияларының қалыптасу тарихында бірнеше жалғаспалы сатыларын бөлуге болады: табиғатты түрлі және қорықты қорғау – ресурс бойынша қорғау – табиғатты қорғау – табиғат ресурстарын тиымды пайдалану – адамның мекендеу…

Мәліметті ашу »

Қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттестігі

Адам табиғат ортасында тіршілік етті, оны пайдаланды және онымен әрекеттесуде болды. Осы өзара әрекеттің түрі және тәсілі немесе жолы соңынан адамзаттың ең негізгі проблемасы болды.  Адамзат өзінің даму сатысында бұл…

Мәліметті ашу »

Табиғи жүйедегі экологиялық жағдайлары

Қазіргі кезде табиғи ортаның азуынан және экосфераның биоценоздарың бүлінуінен жыл сайын 10-15 мың биологиялык түрлер, негізінен қарапайым организмдер жойылады. Тұқым қорларының жойылуы молекулярлық биологияның көмегімен генетикада және гендік инженерияда жаңа…

Мәліметті ашу »

Қоғам мен табиғат процесс арасындағы өзара іс-қимыл

Ресурстық концепция циклының тұжырымдамасын белгілі географ И.В.Комар қалауымен әзірленді, және табиғаттағы заттар айналым идеясына негізделген, табиғи түрлендірулер кезіндегі элементтер бірінші күйден басқа күйге ауысады, бір табиғи компоненттен басқа табиғи компонентке,…

Мәліметті ашу »

Табиғи ресурстік потенциал және оның маңызы

Табиғатты пайдалану және экологиялық қортанудың негізгі категорияларының бірі ол табиғи ресурстық потенциал. Табиғи ресурстық потенциалды анықтау  үшін көп жұмыс жасалды. Барлық жұмыстарда екі жақты сипаттама берілген. Бір жағынан, бұл табиғи…

Мәліметті ашу »

Экологиялық қортанудың негіздері

Экономикалық өсу мен ресурстың артуы мен қоршаған ортаны өзгерту арасындағы тығыз байланыс бар.Әлеуметтік өндірісті дамыту арқылы адамның ресурстарды пайдалану табиғатына әсері. Осыған байланысты, өркениеттің даму проблемаларын есепке алмай, ресурстық әлеуетті…

Мәліметті ашу »

Фоновый мониторинг. Социально-гигиенический мониторинг

Фоновый мониторинг. С целью контроля состояния атмосферы и других сред, их взаимодействия с биосферой и живым миром по решению Всемирной метеорологической организации (ВМО) создана международная сеть станций комплексного фонового мониторинга…

Мәліметті ашу »