Желі өнімдердің концепциясы

Тұтынушылар үшін ақпараттық өнімнің құндылығы, жəне тиісінше оның коммерциялық сəттілігі оның қолданушының талабын қаншалықты қанағаттандыратына байланысты. Жəне де алынған ақпарат қолданушылардың ақпараттық үлгілерінің аясында қабылданғандықтан, əлі ақпарат болатын алғашқы мəлімет ретінде қабылданады. Əрине коммерциялық ақпараттарды өндірушілер өздерінің үлгілерінде тұтынушылардың үлгілерін ескеруге тырысады. Бірақ та қолданушылар мен өндірушілердің ақпараттық үлгілері ешқашан толығымен бірдей бола алмайды, себебі…

Электрондық пошта. Электрондық хаттың құрылымы

Электрондық пошта туралы түсінік. Хабарламаларды таратудың техникалық кұрылғыларының дамуы, поштаға да өзіндік əсерін тигізді. Осының нəтижесінде электрондык пошта деп аталатын коммуникацияның жаңа түрі дамыды. Электрондық пошта (Electronic mail немесе E-mail) — бұл компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту жəне қабылдау тəсілі. Кəдімгі поштаның жұмыс істеу реті бəрімізге белгілі: конверттегі дайын хатты пошта жəшігіне салғаннан кейін ол…

Электронды бизнес жайлы негізгі түсініктер

Электронды (желілік, сандық) экономика – субъектілері кез келген шаруашылық қызметті жүзеге асыра алатын , сандық телекоммуникациялық желілер (əлемдік ғаламтор, интернет) арқылы өмір сүретін сала, сонымен қатар электрондық бизнес пен электрондық коммерция өндіретін электрондық тауарлар мен қызметтермен қызмет ететін экономика. Электронды экономиканың тауарлары мен қызметтері үшін төлем электронды ақша арқылы жүзеге асады. Электронды экономика концепциясы ХХ…

Ақпараттық экономикаға жалпы түсінік

Ақпараттық экономиканың негізгі анықтамалары. Ақпараттық экономика екі ұғымды түсіндіру үшін қолданылатын термин. Біріншіден, ақпараттық экономика шығармашылық еңбек пен ақпараттық өнімдердің басым ролімен сипатталатын өркениеттің қазіргі заманғы даму сатысы. Екіншіден, ақпараттық экономика- ақпараттық қоғамның экономикалық теориясы. Ақпараттық экономиканың ызметтері. Қазір ақпараттық экономика ұғымының əр түрлі анықтамалары қолданылады. Ал ол өз кезегінде ақпараттық экономиканың мақсаттары мен тапсырмаларының…

Современная сетевая безопасность: проблемы и пути решения

В современном мире сетевая безопасность является одной из главных проблем. В этой статье описаны важные меры и параметры, касающиеся крупных отраслевых / организационных требований для создания безопасной сети. Также рассматривается тематическое исследование, чтобы проиллюстрировать минимальный набор мер, необходимых для обеспечения безопасности сети в любой организации. Безопасная сеть стала потребностью любой организации. Угрозы безопасности возрастают день…

Организация работы с большими массивами данных

Большие наборы данных обычно хранятся на диске после организации в виде строк, столбцов или массивов, причем хранение строк является наиболее распространенным. С другой стороны, умножение матриц часто встречается в алгоритмах машинного обучения как важная примитивная операция. Поскольку системы управления базами данных не поддерживают матричные операции, аналитические задачи обычно выполняются вне системы базы данных, во внешних…

Қазақстандағы хостинг, VPS/VDS қызметтер нарығын салыстыру

Бұл мақалада Тұтынушылардың сұраныстары мен бәсекелестігін арттыру хостинг компанияларын өз саласын дамытуға ынталандырады. Экономикалық рентабельділігі арқасында OpenVZ негізіндегі VPS қызметі хостинг нарығында сұранысқа ие болады. Серверлік виртуалдандыру технологиясына сұраныстың өсуі мен талаптарын ескере отырып, KVM және Xen іске асырылатын болады. Коммерциялық ұйымдар VMware-ді өз мақсаттары мен қажеттіліктері үшін пайдаланады. Жаңа виртуализация технологияларын енгізу бұлтты есептеулерді…

Сфера применения нейронных сетей и перспективы их развития

Нейронные сети стали весьма популярны в настоящее время. Это проявляется, в частности, в большом числе публикаций, конференций и различных областях применения. Одно из оснований такой популярности — их замечательные способности к обучению. Работы по нейронным сетям первоначально были начаты биологами. С помощью нейросетей исследователи стремились изучить свойства и особенности работы головного мозга. Первая обучаемая искусственная…

Қазіргі әлемдегі көпөлшемді деректер базасының рөлі

Деректер базасын және ақпараттық жүйелерді пайдалану замануи тұлғаның іскерлік белсенділігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Осыған байланысты құрастырудың қағидаларын әзірлеу және тиісті технологияларды және бағдарламалық өнімдерді тиімді қолдану үлкен маңызға ие. Деректерді ұсыну үшін көпөлшемді көзқарас реляциялық деректер базасымен бір мезгілде пайда болды, бірақ көпөлщемді деректер базасына қызуғышылық 90-жылдардың ортасынан бастап кеңінен таралды. Бұл серпіліс 1993…