Кибернетика дегеніміз не (2019)

Кибернетика — машиналарда, тірі организмдерде және олардың бірлестіктерінде ақпаратты басқару және беру процестерінің жалпы заңдылықтары туралы ғылым. Кибернетика технологиялық процестерді автоматтандырудың теориялық негізі болып табылады. Кибернетиканың негізгі ережелері 1948-да американдық…

Мәліметті ашу »

ИНФОРМАТИКАНЫ ДАМЫТА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Берілген мақала дамыта оқыту технологияларының мәнін және оларды информатика сабақтарында қолдану маңыздылығын ашып көрсетуге бағытталған. Дамыта оқыту технологияларының педагогика ғылымында алатын орны мен дәрежесі анықталған. Сонымен қатар, дамыта оқыту тұжырымдамаларына,…

Мәліметті ашу »

МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В данной статье рассматриваются три основные модели обслуживания облачных и информационных технологий, среди которых выделяют услуги инфраструктуры, услуги платформы и услуги приложений. Цель статьи – выявить достоинства и недостатки облачных…

Мәліметті ашу »

Бағдарлама параметрлерін орнату

Басқару панелінің астында панель орналасқан, онда мыналар көрсетіледі: бағасы есепте қолданылатын прайс-парақ (Прайс-парақ өрісі); есептеуден кейінгі рецепттің ағымдағы бағасы (баға өрісі); есептеудің алдыңғы қадамымен салыстырғанда бағаның өзгеруі (+/- өрісі). Экранның…

Мәліметті ашу »

Компьютерлік желілерді ұйымдастырудың топологиясы және принциптері

Интернет — бұл жеке жергілікті, өңірлік және жаһандық компьютерлік желілерді бірыңғай ақпараттық кеңістікке біріктіретін Дүниежүзілік компьютерлік желі. Интернет пайдаланушыға шексіз ақпараттық ресурстарды ұсынады. Жаһандық компьютерлік желі бір-бірінен үлкен қашықтыққа алыстатылған…

Мәліметті ашу »

Интернеттің құрылымы мен негізгі принциптері

Қазіргі уақытта Internet – бұл бір-бірімен байланысқан бірнеше миллион компьютер, олар арқылы бұл компьютерлер бір-бірімен мәліметтермен алмасуы мүмкін. Сонымен қатар, Internet торға қарағанда (оны жиі деп атайды) торға ұқсайтын байланыс…

Мәліметті ашу »

Ақпараттық жүйенің құрылымы

Ақпараттық жүйелердің құрылымы кіші жүйелер деп аталатын оның жекелеген бөліктерінің жиынтығын құрайды. Функционалдық кіші жүйелер басқару ақпаратын алудың модельдерін, әдістері мен алгоритмдерін іске асырады және қолдайды. Функционалдық кіші жүйелердің құрамы…

Мәліметті ашу »

Деректер базасы және ақпараттық жүйелер

Деректер базасы және ақпараттық жүйелер қарастырылады. Деректер қорын басқару жүйесінің негізгі ұғымдары сипатталады. Клиент-сервер архитектурасы бойынша ақпараттық жүйені ұйымдастыру нұсқаларына сипаттама беріледі. ДББЖ классификациясы келтіріледі және олардың негізгі функциялары сипатталады….

Мәліметті ашу »

Pinnacle Studio бағдарламасының мүмкіншіліктері

Бүгінде «бейнеөңдеу» жəне «цифрлік бейне» сөздерімен ешкімді таң қалдырмайды. Соңғы он жылдықта бейнесигналды өңдеу құрылғылары дамудың үлкен жолын өтті. Жаңа терминдер мен бейне ақпараттарды өңдеудің əртүрлі əдістері пайда болды. Кез…

Мәліметті ашу »