Электромагниттік индукция құбылысы (мәлімет)

1831 жылы Фарадей магнит индукциясының аңынын өзгерткенде, кез келген тұықталған ток өткізетін контурда осы контурмен шектелген бет арқылы электр тогы пайда болатындығын ашты. Бұл құбылысты электромагниттік индукция құбылысы ,ал онда…

Мәліметті ашу »

Магнит өрісі туралы мәлімет

Магнит өрісінің анықтамасы және оның қасиеттері. Электромагниттік құбылысын қарастыру және тербелімелі контурдың қасиеттерін қарастыру. Тәжiрибелерге қарағанда, электр токтары бiр-бiрiне әсер етедi. Мысалы, жiңiшке екi түзу сызықты параллель екi өткiзгiш, егер олардың…

Мәліметті ашу »

Тасымалдау құбылыстары. Нақты газдар

Газдың жылуөткізгіштігі x әрпімен белгіленетін бағыт бойынша қандай да болсын тәсілмен температураның тұрақтылықсыздығы үсталып тұратын газды қарастырайық. Бұл бағытқа перпендикуляр ауданы S ауданша орналасқан болсынБұл жағдайда сол S ауданша арқылы…

Мәліметті ашу »

Молекулалық физика. Термодинамика негіздері

Заттың қасиеттерін оқытудың екі әдісі бар, олар молекула-кинетикалық және термодинамикалық. Тәжіребеде (қысым, температура т.б.) бақыланатын, молекулалардың қосынды әрекеті нәтижесі деп молекула-кинетикалық теория денелер қасиеттерін қарастырады. Бұл кезде ол, әрбір молекула…

Мәліметті ашу »

Тұтас орта механикасының негіздері. Тербелістер мен толқындар

Дәріс жоспары: Қатты дененің деформациясы. Жалпы ортаның механикалық заңы. Толқындар процессі және оның сипаттамасы. Тербеліс процесі және оның сипаттамасы. Қатты дененің механикасын қарастырғанда біз абсолюті қатты дене анықтамасын қолдандық. Бірақ…

Мәліметті ашу »

Сақталу заңдары. Физика

1. Сақталу заңдары және біртекті кеңістік 2. Импульс моментінің сақталу заңдары және изотропты кеңістіктегі байланысы. 3. Механикалық энергия және жұмыс. 4. Толық механикалық энергияның сақталу заңдары. 5. Сақталу заңдарының қолданылуы….

Мәліметті ашу »

Қатты денелердің динамикасы

Арақашықтары өзгермейтін материалдық нүктелер жүйесін қатты дене деп атайды. Қатты денелердің қозғалысын қарастырғанда абсолют қатты дене ұғымы енгізеді. Абсолют қатты дененің жеке бөліктерінің бір-бірімен салыстырғанда орын ауыстыруы мүмкін емес. Инерция…

Мәліметті ашу »

Материалдық нүктенің кинематикасы мен динамикасы

Классикалық механиканың физикалық негіздері Классикалық механика немесе Ньютон механикасы денелердің немесе дене бөлшектерінің бір-біріне қатысты орын ауыстыруын оқиды. Механиканы екі бөлімге бөлуге болады:  кинематика мен динамикаға. Кинематика қозғалысты қамтамасыз ететін…

Мәліметті ашу »

Термодинамиканың екінші заңы (мәлімет)

Термодинамиканың екінші заңы тұжырымдамасы бойынша, жылу жұмысқа, ал жұмыс жылуға айналады. Термодинамиканың бірінші заңы қыздырылған денеден немесе салқын денеге жылу беру  немесе жылу алу процессінің орындалатының қарастырмайды. Жылу өзімен өзі…

Мәліметті ашу »