Асыл тастардан əшекейлер жасау

Шақпақ тас — 300 мың жыл бұрын алғашқы адаммен игерілгіен алғашқы тас, ал соңғы, бір кеңінен танымал тас — чароит 1977 жылы ашылды. 2007 жылы жаңа тас ашылды — параиба…

Мәліметті ашу »

Генетикалық код, түсінік, қасиеттері

Генді зерттеу-генетиканың орталық мәселесі. Ген туралы түсінік әрқашан шоғырланған түрде даму деңгейін, генетиканың шешілмеген мәселелерін көрсетті. «Ген» ұғымын тұқым қуалаушылықтың дискретті бірлігі ретінде Дат биологы және генетигі Вильгельм Людвиг Иогансен…

Мәліметті ашу »

Қандай қиын жағдайда да өмірге күле қараңыз

Адам дүниеге келгенде өзінің келбетін өз еркімен таңдай алмайтыны сияқты отанын, отбасын, ата-анасын да өзі таңдауға шарасыз. мүмкін сіздің келбетіңіз келісті емес те шығар, бірақ оған бола өзіңізді қорашсынбаңыз, біз…

Мәліметті ашу »

Орыс әдеби тілінің нормалары

Қазіргі Лингвистикада «норма» термині екі мағынада түсініледі: біріншіден, әр түрлі-бейнелі тілдік құралдарды жалпы қабылданған қолдану деп аталады, сөйлеушілердің сөздерінде үнемі қайталанатын (сөйлеушілер ойнайтын), екіншіден, оқулықтармен, сөздіктермен, анықтамалармен бекітілген ұйғарымдар, ережелер,…

Мәліметті ашу »

Тамак өндірістері және тамак өнімдері

Тірі ағзалардың өмір сүруінің аса маңызды шарты заттардың тұрақты алмасуы болып табылады. Қарапайым компоненттерге ыдырау, азық-түлік анабализм (ассимиляциялық) процесінде түр пластикалық және энергетикалық ресурстардың көзі ретіндегі органның өз синтезінен және…

Мәліметті ашу »

Тамақ өндірісінің технологиясы ғылымы

Тамақ өндірісінің технологиясы ғылымы — шикізатты өңдеудің әдістері мен тамақтану негіздерінзерттейді және химия, биология, физика т.б. сияқты ғылымдардың заңдарына бағынады. Технологиялық процестің негізі ретінде  басты табиғи заңдылықтарды- масса  сақталу заңы…

Мәліметті ашу »

Техника и технология создания телепередач

Средства массовой информации сегодня – это важнейшая часть общества. Они обладают множеством функций, формируя стереотипы и идеалы у людей. Телевидение – наиболее эффективное СМИ, потому как обладает рядом особенностей по…

Мәліметті ашу »

Изобразительные возможности звука

Мы уже упоминали о том, что на радио звуковые средства используются в особом режиме, с более четкими техническими параметрами. С помощью современных технических средств создатели радиопрограмм должны передать слушателю звуковую…

Мәліметті ашу »

Шумы — самостоятельный компонент изобразительно-звукового ряда

Если речь — это содержание телевизионной передачи (сюжетное, эстетическое, жанровое), музыка — это ее оформление, то шумы придают ей жизненную правдивость, что при создании звукозрительного образа играет очень важную роль….

Мәліметті ашу »