Қырғызстан экономикасына инвестиция тарту

Инвестициялық саясаттың негізгі мақсаты Қырғыз Республикасының инвестициялық климатының тартымдылығын арттыру инвестициялық жобаларды іске асыру болып табылады. Инвестициялық саясат мемлекеттің бизнес ісіне араласуын барынша азайту арқылы ел экономикасының басым салаларына инвестицияларды…

Мәліметті ашу »

Қазақстанның инвестициялық саясаты және оны анықтау факторлары

Инвестициялық саясат қазіргі мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасында кәсіпорындар шаруашылығын жүргізу практикасы инвестициялық белсенділіктің қанағаттанғысыз деңгейі, негізгі қорлардың тозуының жоғары деңгейі, ұлттық экономиканың жеткіліксіз…

Мәліметті ашу »

ҚР инвестициялық белсенділігін арттырудың проблемалары мен жолдары

Жаһандану жағдайында капиталдың халықаралық қозғалысы ауқымының ұлғаюымен шетел секторының ел экономикасына рөлі артып келеді. Инвестициялық белсенділік және тиісінше экономикалық өсу көптеген елдерде шетел капиталының қатысуымен қолдау табуда және күшейтілуде. Ашық…

Мәліметті ашу »

ҚР қаржы жүйесін дамытудың жай-күйі мен перспективалары

Қаржылық қатынастардың өзара байланысты салалары мен буындарының жиынтығы болып табылатын қаржы жүйесі ел экономикасының өсуі мен тұрақтылығына, бүкіл нарықтық экономиканың табысты жұмыс істеуі мен дамуына үлкен әсер етеді [1]. Мәселен,…

Мәліметті ашу »

Ақшалай және нақты экономиканың өзара байланысы

Әрине, кез келген мемлекеттің экономикасында ақша пайда болған кезден бастап эмиссия күн сайын жан-жақты, кейде қарама-қайшы рөл атқарады. Ол экономиканың нығаюы мен әлсіреуіне, мемлекеттік бюджет кірістерінің артуына және олардың тапшылығының…

Мәліметті ашу »

Коммерциялық ұйымдардың тиімділігін арттыру үшін бейімделетін аймақтар

Қазіргі Ресей экономикасы шикізат ресурстарын сатуға негізделген, бұл модель ұзақ уақыт бойы тұрақтылықты қамтамасыз етті, алайда әлемдік экономиканың тұрақсыздығы және көмірсутегі бағасының төмен жағдайында ол даму үшін тежеуіш болып табылады….

Мәліметті ашу »

Қазақстандағы коммерциялық банктердің несие портфелін басқару

Кредиттік портфельдің жиынтық тәуекелін басқару; кредиттік процесті ұйымдастыруды және операцияларды басқару; жұмыс істемейтін кредиттік портфельді басқару;кредиттік тәуекелдерді басқару саясатын бағалау;кредиттік тәуекелдер мен лимиттерді шектеу жөніндегі саясатты бағалау; Активтерді жіктеу мен…

Мәліметті ашу »

Қазақстандағы несиелерді қайтару және банктік кредиттеуді дамыту

Банк кредиттерінің негізгі үлесі айналым капиталын сатып алуға бағытталады: банктердің айналым қаражатын сатып алуға арналған несиелері 2015 жылдың басында республика бойынша кредиттік салымдардың 1/4 жиынтығын құрады. Сондай-ақ 2014 жылы азаматтардың…

Мәліметті ашу »

Өмірді сақтандыру шарты реферат

Сақтандыру компаниясына немесе мемлекеттік емес зейнетақы қорына міндетті түрде тап болатын маңызды проблемалардың бірі — түсімдер мен төлемдердің теңгерімділігін тұрақты бақылау проблемасы. Осыған байланысты актуарийлік бағалау жүргізу қажеттілігі туындайды, оның…

Мәліметті ашу »