Adobe Dreamweaver бағдарламасының мүмкіндіктері

Қоғамды ақпараттандыру – барлық өркениет интеграцияланған интеллект, адамзаттың дамуын болжап жəне басқару қабілетін құру болып табылады. Осындай қоғамдағы білім беру жүйесі отандық білім берудің ақпараттық кеңістігін қалыптастырудың жəне ақпараттық технологияларды кеңінен қолдануға негізделуі керек. Білім берудің барлық бағыттары компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, оқыту сапасын арттыру, оқыту жүйесін жаңғырту жандандыру жəне тез жолдарын іздеуде жылы жалпыға біздің өміріміздің бір бөлігі болып табылады. Олардың адам қызметінің құралы ретінде оқу процесінде пайдалану жəне қағидатты жаңа оқыту құралдары, жаңа əдістер мен оқыту жəне білім беру процесінде жылдам олардың жүзеге асырудың ұйымдық нысандары пайда болуына əкеледі, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыру үшін, оқу процесін жандандыру мүмкіндік беретін, психологиялық-педагогикалық дамуының пайдалануға мүмкіндік береді. Қазіргі кезеңде білім беруді ақпараттандыру білім беру қызметінің барлық түрлері мен нысандарына жаңа ақпараттық технологияларды енгізу процесі жəне осы негізде жаңа білім беру модельдерін қалыптастыру болып табылады.

Adobe Dreamweaver веб-сайттарды өңдеуге жəне дамытуға арналған бағдарламалық пакет. Adobe Dreamweaver веб-сайттар мен қосымшаларды құруға арналған, веб-əзірлемелер саласындағы жетекші құрал болып табылады. Оның барлық қажетті функциялары бар – HTML кодын қарапайым енгізуден жəне оны редакциялаудан, сценарийлер жасау жəне CSS стильдер кестесін құру. Бұл бағдарламада таңбалаудың көрнекі құралдары, қосымшаларды əзірлеу ерекшеліктері үйлескен, сондай-ақ ол кодты редакциялауды қолдайды, түрлі деңгейдегі шеберлікті меңгерген əзірлеушілер мен дизайнерлерге стандарттарға сəйкес келетін тартымды сайттар мен қосымшаларды жылдам əрі оңай жасауға мүмкіндік береді. Dreamweaver жеке web-беттерді, сол сияқты кез келген масштабтағы сайттарды əзірлеудің толыққанды ортасы болып табылады. Құжатты көрнекі режимде əзірлеуге, сол сияқты оны қолмен кодтауға мүмкіндік беретін қуатты HTML-редактор, пакеттің ядросы болып табылады. Dreamweaver бағдарламасында web-сайтты əзірлеуді жəне басқаруды автоматтандырудың қуатты құралдары бар. Оның құрамына əзірлеуді қарапайым ететін жəне жылдамдататын көптеген пайдалы қосалқы құралдар кіреді. Сонымен қатар Dreamweaver бағдарламасы баптауға өте икемді келеді, бұл əзірлеушіге ыңғайлы болатын жеке ортаны ұйымдастыруға мүмкіндік береді [1].

Adobe Dreamweaver бүгін пайдаланушыларға келесіні ұсынады: бір пакетте кодты əзірлеу жəне жобалау; CCS3-ні қолдау жəне оңай редакциялау; html5 жəне xml-мен жұмыс істеу; өзінің скрипттер жинағы; мультимедиямен қарапайым жұмыс — сайтқа сурет немесе бейне қосу, ешқандай қиындық тудырмайды; веб-серверге дайын жобаларды оңай жылжытуға мүмкіндік беретін кірістірілген жүктеу менеджері [2]. Бағдарламаның пайдаланушының жұмысын жеңілдететін бірнеше негізгі функцияларын атап өтуге болады: кодты бөлектеу — кодты жылдам қарап шығуға, мүмкін қателерді табуға мүмкіндік береді. Жаңа бастаған веб-сайт əзірлеушілер үшін өте пайдалы мүмкіндік; кодты автоматты түрде анықтау – тегтерді жəне олардың атрибуттарын жазу кезінде уақытты үнемдеуге, бірнеше енгізілген əріптерге негізделген ықтимал нұсқалардың тізімін ашуға мүмкіндік береді; Сипаттар тақтасы – сілтемелерді тез құруға, нөмірленген жəне саналмаған тізімдерге арналған ең жақсы құрал, қаріптерді курсивпен жəне қаріппен таңдау; Find / Replace – құнды уақытты үнемдейтін ғаламдық функция. Пайдаланушы кодты беттің жəне бүкіл сайттағы табуға жəне ауыстыруға болады. Іздеу арнайы тегтер, мəтін немесе бастапқы код арқылы жүзеге асырылады; үлгілер – сайттың бір жасалған бетінің дизайны бүкіл жоба үшін пайдаланылуы мүмкін, өңделетін жəне өзгертілмейтін аймақтарды таңдау жеткілікті; қойындылар мен байланыстырылған файлдар – мазмұнды жылжыту жəне сілтемелерді орнату қажет болғанда ағымдағы файлдармен жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді; BrowserLab қызметі – əртүрлі браузерлердегі сайттың бірдей көрсетілуін жеңілдетеді [4].

Adobe Dreamweaver-де өңдеудің визуалды мүмкіндіктері кодты жазып отырмай, бірден беттерді тез құруға, өз сайтыңыздың элементтерін көруге жəне оларды тақтадан құжатқа кірістіруге мүмкіндік береді. Өз əрекеттеріңізді жеңілдету үшін суреттерді басқа графикалық редакторларда құруға жəне өңдеуге болады, содан соң оларды Dreamweaver-ге импорттауға болады. Adobe Dreamweaver мүмкіндіктері: 9 Dreamweaver-де кодты жазудың толық функционалды ортасын қамтамассыздандыру 9 өз қалауыңызша форматтау ретін дұрыстауын баптауға 9 Dreamweaver – бұл дизайнды өңдеуші жəне код редакторы бірге орналасқан құрал; 9 Dreamweaver дизайн мен кодтаудың жаға технологияларын ыңғайлы қолдануға мүмкіндік береді; 9 Dreamweaver жəне Flash Video көмегімен бейнені сайтқа орналастыруға болады; 9 күшті CSS-тақтасы кодты қолдан енгізбей-ақ өзгертуге мүмкіндік береді; 9 Dreamweaver XML-мен өзара əрекеттеседі. Сонымен, Adobe Dreamweaver бағдарламасын веб беттер жəне сайт жасауда қолдану ыңғайлы, əрі қызықты болып келеді.

Басқа да ұқсас мәліметтер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *