Германиядағы Реформация жəне контрреформация тарихы

Неміс гуманистік тарихнамасының ұлттық жəне діни сипаттардағы өзіндік ерекшеліктері бар. Германияға XVI ғасырда тараған гуманизм неміс тарихнамасындағы діни көзқарастан арыла алмады. Егер неміс гуманизмін итальянды...

Стансалардың түрлері жəне олардың жалпы сипаттамасы

Теміржол желілері жəне телімдері жеке бекеттермен аралықтарға бөлінеді. Теміржол желілерін аралықтарға бөліп, пойыздардың өтуін реттейтін қозғалыс қауіпсіздігін жəне қажетті өткізу қабілетін қамтамасыз ететін бек...

Көлікке логистикалық тізбектің құрамдас бөлігі ретінде жаңаша көзқарас

Көлікке неғұрлым ірі жүйенің, яғни логистикалық тізбектің құрамдас бөлігі ретінде жаңаша көзқарас, оны əртүрлі қырынан қарастыру қажеттігіне алып келді. Көліктің жекелеген түрлерінің жұмысының тиімділігін зерттеу к...

Көлік тораптары: жалпы ұғымдар, тораптарды жіктеу

Көліктің бірнеше түрлерінің түйіскен бекетінде транзиттік, жергілікті жəне қалалық жүк жəне жолаушы тасымалына қызмет көрсету жөніндегі операцияларды бірлесіп орындайтын көлік құрылғыларының жиынтығы көлік торабы...

Тербелістер жəне «Дарвиндік наноғылым»

Тербелістер кіші жүйелерде маңызды рөл атқарады, себебі олар кіші жүйелерде салыстырмалы түрде үлкен болып табылады. Атомдарды бір-бірімен біріктіріп тұратын байланыстардың толық энергиясы жүйедегі атом санымен бір...

Тəуелсіз Қазақстанның сыртқы саяси қызметінің қалыптасуы

ҚР басшылығы дипломатиялық қызметке КСРО СІМ-де жұмыс істейтін қызметкерлерді шақыруды жөн деп тапты. СІМнің ұйымдастыру міндетінің ең маңыздысы оның құқықтық базасын құру болды. Шет елдердің сыртқы саяси ведомствал...

Биогеографиялық ғылым дамуының негізгі кезеңдері

Биогеография ғылымы — флора мен фауна туралы мəліметтер белгілі бола бастаған кезде, яғни XVI ғасырдың бас кезінде қалыптаса бастады. Бұл кезеңде адамдарға өсімдіктер мен жануарлардың аз ғана түрі белгілі болатын. М...

Көліктік жүйелердің құрылымы

Барлық қатынас жолдары, көліктік кəсіпорындар мен көліктік құралдары бірлесіп, əлемдік көліктік жүйені құрайды. Көліктік жүйе – бұл бірлескен түрдегі көліктік инфрақұрылым, көліктік кəсіпорындар, көліктік құралдар ...

Өндіріс пен тұрғындардың тіршілігін қамтамасыздандырудағы көліктің рөлі

Мемлекет экономикасының қалыптасуы оның материалдық бағыттарының негізінде іске асырылады, олардың бірі материалдық өндірісітің ерекше саласы — көлік. Онсыз өндіріс үдерісі аяқталмаған деп саналады. Көлік дегені...